dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Tuyển kế toán trưởng tại Quận 1. TP.HCM

Tuyển kế toán trưởng tại Quận 1. TP.HCM

Tuyển kế toán trưởng tại Quận 1. TP.HCM yêu cầu Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ kế toán 10 nhân sự. Linh động, nhạy bén, khả năng thích ứng.
Tầm quan trọng của kế toán dồn tích

Tầm quan trọng của kế toán dồn tích

Khi nói đến kế toán, thường có nhiều cách khác nhau để thực hiện một việc. Điều này cũng có nghĩa là cũng có một số cách khác nhau để bạn có thể ghi sổ kế toán của mình.
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Dona Telecom

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Dona Telecom

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Dona Telecom Head office address: 221 Bùi Văn Hòa, tổ 5, khu phố 6, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Enterprise code 3603786565
Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Bộ phận nhân sự là nơi tiếp nhận, soạn thảo hợp đồng lao động và ký kết các hợp đồng lao động với người lao động, với nhân viên mới, nhân viên chuẩn bị hết thời gian theo hợp đồng đã ký.
Nghiệp vụ phát hành trái phiếu

Nghiệp vụ phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu

Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu

Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu mục đích chính để tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần. Các đơn giản nhất là phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

0973.981.661