dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Các loại môi trường kinh doanh quốc tế (IBE)

Các loại môi trường kinh doanh quốc tế (IBE)

Môi trường kinh doanh quốc tế (IBE) rất đa chiều bao gồm các rủi ro chính trị, khác biệt văn hóa, rủi ro trao đổi, các vấn đề pháp lý & thuế. Do đó (IBE) Môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm các: môi trường chính trị, kinh tế, quy định, thuế , xã hội & văn hóa, pháp lý và công nghệ.
Mẫu hồ sơ đăng ký số tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Mẫu hồ sơ đăng ký số tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Mẫu hồ sơ đăng ký số tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư bộ hồ sơ trọn vẹn bao gồm : Mẫu số 1: Phụ lục II-1, Mẫu số 2: Giấy ủy quyền công ty cho cá nhân, CMND công chứng người nộp hồ sơ
Hướng dẫn xử lý tình huống khi lập hóa đơn

Hướng dẫn xử lý tình huống khi lập hóa đơn

Hướng dẫn xử lý tình huống khi lập hóa đơn như trường hợp không phải lập hóa đơn, trường hợp hàng hóa nhiều hơn số dòng, và xử lý đối với hóa đơn đã lập
Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương của doanh nghiệp

Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương của doanh nghiệp

người lao động, lựa chọn hình thức tiền lương đúng đắn còn có tác dụng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động,
BHXH có hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

BHXH có hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo

BHXH có hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Nếu tôi muốn mua BHYT theo diện được hỗ trợ 100% chi phí thì có được không? Nếu được thì mua ở đâu, thủ tục thế nào?

0973.981.661