0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp10 câu hỏi trắc nghiệm nhanh về kế toán quản trị

10 câu hỏi trắc nghiệm nhanh về kế toán quản trị giúp bạn có kỹ năng, phản ứng nhanh với những nghiệp vụ bạn sẽ gặp trong công việc tương lai hay hiện tại. Bạn hãy thử sức xem bạn trả lời đúng bao nhiêu câu
 
Câu 1: Loại thông tin mà kế toán quản trị cung cấp cung cấp là gì?
 
A: Thông tin tài chính và thông tin phi tài chính
 
B: Thông tin phi tài chính
 
C: Thông tin tài chính
 
D: Không phải thông tin tài chính và thông tin phi tài chính
 
 
Câu 2: Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán tài chính hay kế toán quản trị rộng hơn?
 
 A: Kế toán tài chính
 
B:  Kế toán quản trị
 
 
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của kế toán quản trị?
 
 A: Báo cáo của kế toán quản trị thường được lập theo các bộ phận trong doanh nghiệp
 
 B: Thông tin chủ yếu cung cấp cho bên ngoài
 
C:  Thông tin phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
 
D: Thông tin thường phản ánh kết quả trong quá khứ của quá trình kinh doanh
 
 
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 
 A: Các doanh nghiệp có thể tự thiết kế hệ thống kế toán quản trị phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình
 
 B: Thông tin do kế toán quản trị cung cấp không bao gồm các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận quản lý
 
 C: Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường là 1 năm
 
 D: Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các kiểm toán viên độc lập
 
 
Câu 5: Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của kế toán tài chính?
 
 A: Thông tin phản ánh kết quả trong quá khứ của quá trình sản xuất kinh doanh
 
 B: Thông tin phải tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
 
C:  Thông tin cung cấp cho bên ngoài là chủ yếu
 
D: Thông tin phản ánh hiện tại, tương lai của quá trình sản xuất kinh doanh
 
 
Câu 6: Thông tin trên Báo cáo của kế toán quản trị đáp ứng nhu cầu của
 
 A: Các nhà quản trị trong nội bộ DN
 
 B: Cơ quan thuế
 
C:  Các nhà đầu tư
 
D: Kiểm toán viên
 
 
Câu 7: Báo cáo của kế toán quản trị được lập theo:
 
A: Quy định của nhà quản trị trong DN
 
B: Quy định của Bộ Tài chính
 
C: Quy định của cơ quan thuế
 
 D: Quy định của nhân viên kế toán quản trị
 
Câu 8: Đâu KHÔNG phải là ưu điểm của mô hình kết hợp?
 
 A: Tiết kiệm chi phí
 
B:  Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin KTTC và KTQT
 
C: Chuyên môn hoá giữa KTTC và KTQT
 
Câu 9: Thông tin kế toán quản trị giúp cho các nhà quản trị thực hiện các chức năng quản trị thông qua việc:
 
A:  Lập kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá, ra quyết định
 
B: Lập kế hoạch
 
C: Kiểm tra và đánh giá
 
D: Tổ chức thực hiện
 
 
Câu 10: Báo cáo kế toán quản trị được lập có đặc điểm nào sau đây?
 
 A: Xem xét toàn bộ hoạt động của tổ chức báo cáo
 
B:  Thường được lập theo các bộ phận trong doanh nghiệp
 
C: Tập trung vào kết quả hoạt động của các kỳ vừa hoàn thành
 
D: Được sử dụng bởi các nhà quản trị bên ngoài của các tổ chức kinh doanh
 
Xem thêm:
 
 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn