DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP- Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

16 câu hỏi trắc nghiệm kế toán thành phẩm

16 câu hỏi trắc nghiệm kế toán thành phẩm Sàn phẩm đã được chuyển giao hoặc dịch vụ đã được cung cấp và đã nhận được tiền hoặc chứng từ chấp nhận thanh toán của bên mua.

 1. Điều kiện ghi nhận doanh thu:
 1. Sản phấm đã được chuyến giao hoặc dịch vụ đã được cung cấp
 2. Nhận được tiền bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ
 3. Sàn phẩm đã được chuyển giao hoặc dịch vụ đã được cung cấp và đã nhận được tiền hoặc chứng từ chấp nhận thanh toán của bên mua.
 4. a, b, c đúng.
 1. Chiết khấu thưong mại là:
 1. Khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
 2. Khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách
 3. Khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa lạc hậu thị hiếu
 4. Khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn
 1. Chiết khấu thanh toán là:
 1. Khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn
 2. Khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách
 3. Khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa lạc hậu thị hiếu
 4. Khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
 1. Giảm giá hàng bán là:
 1. Khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn
 2. Khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách
 3. Khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
 4. a, b, c đều đúng
 1. Giá trị hàng bán bị trả lại là:
 1. Giá trị khối lượng hàng bị khách hàng trả lại và từ chối thanh

toán

 1. Giá trị khối lượng hàng gửi bán bị khách hàng trả lại
 2. Giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách

hàng trả lại

 1. Giá trị khối lượng hàng gửi bán bị khách hàng từ chối ‘thanh

toán

 1. Doanh thu:
 1. Làm giảm vốn chủ sở hữu
 2. Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu
 3. Không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu
 4. a, b, c đều sai
 1. Doanh thu và chi phí liên quan tói cùng một giao dịch được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc:
 1. Hoạt động liên tục
 2. Trọng yếu
 3. Nhất quán
 4. Phù hợp
 1. Các khoản giảm trừ doanh thu trong công ty tính thuế GTGT theo phưong pháp khấu trừ bao gồm:
 1. Hàng hóa bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thanh toán.
 2. Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, thuế GTGT phải nộp.
 3. Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thanh toán, thuế xuất khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt.
 4. Hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.
 1. Chỉ ghi nhận là chi phí trong kỳ khi chi phí đó có tạo ra doanh thu, đây là nguyên tắc:
 1. Thận trọng
 2. Phù hợp
 3. Thực tế phát sinh
 4. Trọng yếu
 1. Thành phẩm gửi bán bị khách hàng từ chối mua trả lại nhập kho, kế toán phản ánh:
 1. Nợ TK5213

Nợ TK3331

Có TK111, 112, 131

 1. Nợ TK155/ Có TK157
 2. Nợ TK521 vàNợ TK155/Có TK632

NợTK3331

Có TK111, 112, 131

 1. a, b, c đều sai
 1. Thành phẩm gửi bán bị khách hàng từ chối mua đang giữ hộ doanh nghiệp, kế toán phản ánh:
 1. Nợ TK155/Có TK157
 2. Nợ TK521 và Nợ TK157/Có TK632

Nợ TK3331

Có TK111, 112, 131

 1. a, b đều sai
 1. Đại lý A nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công ty B. Trong tháng Năm, đại lý bán được 500 sản phẩm, giá bán lO.OOOđ/sp, thuế GTGT 10%,hoa hồng được hưởng là 5% giá bán chưa thuế GTGT. Doanh thu của đại lý A là:
 1. 250.000
 2. 5.000.000
 3. 5.500.000
 4. 5.250.000
 1. Công ty A tính thuế GTGT theo phưotig pháp khấu trừ, bán cho khách hàng B 500 sản phẩm, xuất khuyến mãi cho khách hàng B 10 sản phẩm, giá bán sản phẩm là 10.000 đ/sp, VAT 10%. Tổng doanh thu của công ty A:
 1. 5.000.000
 2. 5.100.000
 3. 5.500.000
 4. 5.650.000

14.     Công ty M xuất gởi bán cho khách hàng X 100 sản phẩm, giá xuất kho là 8.000 đ/sp, giá bán sản phẩm là 10.000 đ/sp, VAT 10%. Khách hàng X nhận được hàng nhung chỉ chấp nhận mua 90 sản phẩm, 10 sản phẩm không đúng phẩm chất nên khách hàng X trả lại. Vậy trị giá hàng bán bị trả lại của công ty M là:

a.      100.000

b.      80.000

c.       0

d.      Tất cả các câu trên đều sai

15.      Công ty X tính thuế theo phương pháp khấu trừ, bán trả góp 100 sản phẩm cho khách hàng M, đơn giá bán là 12.000 đ/sp, VAT 10%, biết đơn giá bán trả ngay là 10.000 đ/sp. Doanh thu bán hàng của công ty X là:

a.      1.200.000

b.      1.000.000

c.       1.320.000

d.      1.100.000

16.     Công ty A nhận làm đại lý bán hàng cho công ty X. Trong kỳ, công ty X nhận được 100 sản phàm, đơn giá bán do công ty X thông báo là 10.000 đ/sp, VAT 10%. Ke toán đại lý A sẽ ghi:

a. NợTK 156 1.000.000 
Nợ TK 133  100.000
 
Có TK331  1.100.000
 
b. NợTK156    1.100.000
 
Có TK331    1.100.000
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661