DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA
Bạn Pham Thu Hue có hỏi: Ngày 05/8/2018, A bán cho B 2.000.000 đồng ma túy tổng hợp. Ngày 06/8/2018, A tiếp tục bán cho C 3.000.000 đồng ma túy. Đến ngày 07/8/2018, A mang 01 gam Methamphetamine vừa bán cho D và nhận 5.000.000 đồng thì bị bắt quả tang. Với hành vi phạm tội nêu trên, A bị khởi tố, điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đối với vụ án này, có 02 quan điểm giải quyết khác nhau:
 
Quan điểm thứ nhất: do A 03 lần bán ma túy cho 03 người khác nhau nên A “phạm tội 02 lần trở lên” và “đối với 02 người trở lên”. Vì vậy, phải truy tố, xét xử A theo 02 tình tiết định khung quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
 
Quan điểm thứ hai: do A nhiều lần bán ma túy cho nhiều người khác nhau nhưng một lúc A chỉ bán ma túy cho một người và những lần bán đều cách nhau về mặt thời gian. Do đó, chỉ truy tố, xét xử A về tội mua bán trái phép chất ma tuý theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với tình tiết định khung là “phạm tội 02 lần trở lên”.
 
Vậy phải hiểu theo quan điểm nào?
 
 
Bạn có thể xem gợi ý dưới đây:
 
Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 tại điểm b khoản 2 chỉ quy định “phạm tội nhiều lần”, không quy định phạm tội “đối với 02 người trở lên”; do đó, trong quá trình giải quyết vụ án về ma túy, có nhiều trường hợp một người cùng lúc bán ma túy cho hai người khác nhau nhưng chỉ truy tố phạm tội 01 lần; do đó để khắc phục hạn chế này Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định thêm tình tiết phạm tội “đối với 02 người trở lên”.
 
“Phạm tội 02 lần trở lên” được hiểu là đã có từ 02 lần pham tội trở lên mà mỗi lần phạm tội có đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1 điều luật tương ứng, đồng thời trong số các lần phạm tội đó chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
“Đối với 02 người trở lên” được hiểu là trong một lần thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội đối với từ 02 người trở lên (có thể 02 hay nhiều người cùng mua ma túy một lúc hay mỗi người có giao dịch trước nhưng việc giao nhận ma túy tiến hành cùng một thời gian, cùng thời điểm hoặc 02 hay nhiều người cùng góp tiền và trực tiếp đến mua ma túy,...).
 
Như vậy, trường hợp nêu trên, cần hiểu theo quan điểm thứ hai, chỉ truy tố, xét xử A về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tình tiết định khung là “phạm tội 02 lần trở lên”. Trường hợp, ngày 05/8/2018, A cùng một lúc bán cho B và C 2.000.000 đồng ma túy tổng hợp. Ngày 06/8/2018, A tiếp tục bán cho C 3.000.000 đồng ma túy. Đến ngày 07/8/2018, A mang 01 gam Methamphetamine vừa bán cho D và nhận 5.000.000 đồng thì bị bắt quả tang thì A sẽ bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy với tình tiết định khung quy định tại điểm b “phạm tội 02 lần trở lên” và điểm c “đối với 02 người trở lên” khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
 
Thân Ái !

 


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661