DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Tài khoản ngân hàng là một hồ sơ được duy trì bởi một tổ chức ngân hàng, trong đó nó ghi lại một loạt các dòng tiền vào và ra thay mặt cho khách hàng . Tài khoản ngân hàng cũng hiển thị số dư tiền mặt hiện tại trong hồ sơ tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có nhiều hơn một cá nhân có quyền truy cập vào tài khoản, tài khoản đó được gọi là tài khoản chung.
 
Khi tài khoản ngân hàng có số dư dương, nghĩa là ngân hàng đang cất giữ tiền thay cho khách hàng, tài khoản đó có số dư có. Ngược lại, khi tài khoản ngân hàng có số dư âm mà khách hàng còn nợ ngân hàng thì tài khoản đó có số dư bên Nợ. Đây là đảo ngược ý nghĩa của các khoản ghi nợ và tín dụng trong một doanh nghiệp, trong đó số dư nợ có nghĩa là doanh nghiệp có tài sản tích lũy và số dư có nghĩa là doanh nghiệp có các khoản nợ tích lũy .
 
Bài tập và đáp án kế toán nhận tiền gửi theo hình thức tiết kiệm tích lũy mới nhất năm 2021. Các bạn đang là sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng tham khảo chi tiết dưới đây
 
Đề bài:
Một khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng theo kế hoạch như sau:
Ngày 02/1/2021: Gửi 200 triệu đồng.
Ngày 29/4: Gửi thêm 300 triệu đồng.
Ngày 31/8: Gửi thêm 500 triệu đồng.
Ngày 01/10: Gửi thêm 250 triệu đồng.
- Lãi suất ngân hàng được áp dụng theo quy tắc bậc thang như sau:
Số dư tiền gửi đến dưới 500 triệu đồng: Lãi suất 6%/năm.
Số dư tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: Lãi suất 6,2%/năm
Số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên: Lãi suất 6,5%/năm.
Ghi chú: Lãi được gộp định kỳ hàng tháng. Hãy định khoản các nghiệp vụ kế toán liên quan từ lúc KH gửi đến khi tất toán vào 2/1/2022 theo cách dự trả cuối ngày và cho biết số tiền trong TK Khách hàng.
 
Đáp án:
Dự trả cuối mỗi ngày nên lãi dự trả luôn bằng lãi phải trả cho khách hàng. Khi trả lãi, ngân hàng tất toán toàn bộ lãi dự trả và chuyển lãi vào TK TGTK cho khách hàng.
- Ngày 2/1, ngân hàng nhận 200 tr tiền gửi của khách hàng:
Nợ 1011: 200 tr
Có 4232: 200 tr
- Ngày 2/2, ngân hàng trả lãi tháng 1 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 200 * 31 * 6%/365 = 1,02 tr
Nợ 491: 1,02
Có 4232: 1,02
- Ngày 2/3, ngân hàng trả lãi tháng 2 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = (200 + 1,02) * 28 * 6%/365 = 0,93 tr
Nợ 491: 0,93
Có 4232: 0,93
- Ngày 2/4, ngân hàng trả lãi tháng 3 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = (200 + 1,02 + 0,93) * 31 * 6%/365 = 1,03 tr
Nợ 491: 1,03
Có 4232: 1,03
- Ngày 29/4, ngân hàng tiếp tục nhận 300 tr tiền gửi vào TK TGTK đã mở cho khách hàng:
Nợ 1011: 300
Có 4232: 300
Số Dư TG tại ngày 29/4 là 502,97 tr. Ngân hàng bắt đầu tính lãi cho khoản tiền gửi của KH với mức lãi suất 6,2%/năm.
- Ngày 2/5, ngân hàng trả lãi tháng 4 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 202,97 * 27 * 6%/365 + 502,97 * 3 * 6,2%/365 = 1,0043 tr
Nợ 491: 1,0043
Có 4232: 1,0043
- Ngày 2/6, ngân hàng trả lãi tháng 5 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 503,98 * 30 * 6,2%/365 = 2,57
Nợ 491: 2,57
Có 4232: 2,57
- Ngày 2/7, ngân hàng trả lãi tháng 6 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 506,55 * 30 * 6,2%/365 = 2,58 tr
Nợ 491: 2,58
Có 4232: 2,58
- Ngày 2/8, ngân hàng trả lãi tháng 7 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 509,13 * 30 * 6,2%/365 = 2,68 tr
Nợ 491: 2,68
Có 4232: 2,68
- Ngày 31/8, ngân hàng tiếp tục nhận 500 tr tiền gửi vào TK TGTK đã mở cho khách hàng:
Nợ 1011: 500 tr
Có 4232: 500 tr
Số Dư TG tại ngày 31/8 là 1.011,81 tr. Ngân hàng bắt đầu tính lãi cho khoản tiền gửi của KH với mức lãi suất 6,5%/năm.
- Ngày 3/9, ngân hàng trả lãi tháng 8 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 511,81 * 29 * 6,2%/365 + 1.011,81 * 3 * 6,5%/365 = 2,7946 tr
Nợ 491: 2,7946
Có 4232: 2,7946
- Ngày 01/10, ngân hàng tiếp tục nhận 250 tr tiền gửi vào TK TGTK đã mở cho khách hàng:
Nợ 1011: 250 tr
Có 4232: 250 tr
- Ngày 2/10, ngân hàng trả lãi tháng 9 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 1.014,60 * 28 * 6,5%/365 + 1.264,60 * 1 * 6,5%/365 = 5,2843 tr
Nợ 491: 5,2843
Có 4232: 5,2843
- Ngày 2/11, ngân hàng trả lãi tháng 10 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 1.269,98 * 31 * 6,5%/365 = 7,01 tr
Nợ 491: 7,01
Có 4232: 7,01
- Ngày 2/12, ngân hàng trả lãi tháng 11 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 1.276,9 * 30 * 6,5%/365 = 6,82 tr
Nợ 491: 6,82
Có 4232: 6,82
- Ngày 02/1/2022, khách hàng đến tất toán tài khoản:
Lãi dự trả = 1.283,72 * 31 * 6,5%/365 = 7,09 tr
+ Ngân hàng hạch toán:
Ngân hàng trả lãi:
Nợ 491: 7,09
Có 1011: 7,09
Ngân hàng trả gốc:
Nợ 4232: 1.283,72 tr
Có 1011: 1.283,72 tr
Tổng gốc + lãi khách hàng nhận được vào lúc tất toán tại ngày 2/1/2022 là 1.290,81 tr
 
Ngày Lần trả lãi Dư gốc Số ngày Lãi suất Lãi
2/2/2021 Lần 1 200 31 6% 1,02
2/3 Lần 2 201,02 28 6% 0,93
2/4 Lần 3 201,94 31 6% 1,03
2/5 Lần 4 202,97 27 6% 0,90
502,97 3 6,20% 0,1034
2/6 Lần 5 503,98 30 6,20% 2,57
2/7 Lần 6 506,55 30 6,20% 2,58
2/8 Lần 7 509,13 31 6,20% 2,68
3/9 Lần 8 511,81 29 6,20% 2,52
1.011,81 3 6,50% 0,27
2/10 Lần 9 1.014,60 28 6,50% 5,06
1.264,60 1 6,50% 0,23
2/11 Lần 10 1.269,89 31 6,50% 7,01
2/12 Lần 11 1.276,90 30 6,50% 6,82
2/1/2022 Lần 12 1.283,72 31 6,50% 7,09
Tổng   1.290,81      

Thân Ái !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661