Bạn sẽ làm gì nếu bạn không nhận được lời mời làm việc?


Bạn sẽ làm gì nếu bạn không nhận được lời mời làm việc?

Bạn có biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này một cách chuyên nghiệp?
Khi một người phỏng vấn hỏi câu hỏi này, anh ấy hoặc cô ấy chỉ muốn biết làm thế nào bạn đối phó với những trở ngại hoặc thất bại, và nếu bạn quan tâm đến các cơ hội thăng tiến.
 
Dưới đây là một số câu trả lời mẫu bạn có thể muốn xem xét:
 
Nếu bạn đang có chương trình khuyến mãi: Tôi không nên được chọn, tôi sẽ tiếp tục làm việc và hỗ trợ bất cứ ai được chọn.
 
Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích của tôi trong bộ phận và với nhóm sẽ khiến tôi trở thành ứng cử viên tốt nhất kể từ khi tôi cam kết với công ty này và sự tiến bộ của nó.
 
Nếu tôi không được chọn cho vị trí này, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm một vị trí khác trong cùng lĩnh vực để sử dụng kinh nghiệm của mình và sử dụng các kỹ năng của mình.
 
 
Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm này để phản ánh những sai sót của mình và làm việc để cải thiện chúng cho những cơ hội trong tương lai.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ủy ban sẽ chọn ai đó sẽ là người phù hợp nhất cho vị trí này. Nếu tôi không được tuyển dụng, tôi sẽ chờ phản hồi mang tính xây dựng và sử dụng nó để cải thiện bản thân cho cơ hội tiếp theo. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ tôi là người mà bạn đang tìm kiếm, hôm nay và khi tôi phát triển.
 
Tôi sẽ hỏi tại sao bạn lại đặt câu hỏi, để tôi có thể cải thiện những điểm yếu của mình. Khi tôi tìm hiểu thêm về công ty của bạn, có vẻ như đó là một sự phù hợp tuyệt vời và tôi có một số ý tưởng thú vị. Nếu tôi không cắt giảm, tôi muốn giữ liên lạc và tìm kiếm các vị trí khác trong công ty của bạn có thể sử dụng các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi.
 
Ngay cả khi tôi không nhận được công việc này, tôi thấy cuộc phỏng vấn là cơ hội để tôi cải thiện bản thân. Tôi muốn kiểm tra lại để biết mình đã sai ở đâu và thử lại.
 
Đây là một vài câu trả lời mẫu có thể cung cấp một khung cho câu trả lời của riêng bạn. Làm nổi bật các kỹ năng, thành tích của bạn và những gì bạn có thể cung cấp cho công ty để đưa mình vào hoạt động.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn