DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Bảng chuyển đổi mã ngành nghề kinh doanh theo QĐ27/2018/QĐ-TTg

Hiện nay trong quá trình làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh có rất nhiều trường hợp là doanh nghiệp vẫn còn tồn tại ngành nghề kinh doanh cũ hệ thống báo màu xanh, màu đỏ trong hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia. Vì vậy quý doanh nghiệp cần làm điều chỉnh bổ sung, cập nhật lại mã ngành nghề kinh doanh mới cho phù hợp.

 Dưới là bảng mã chuyển đổi của ngành nghề kinh doanh cũ sang ngành nghề kinh doanh mới các bạn cùng tham khảo.

Bảng chuyển đổi thống kê Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg
VSIC 2018 VSIC 2007
Tên Tên
C3 C4 C3 C4
011   Trồng cây hàng năm 011   Trồng cây hàng năm
  0111 Trồng lúa   0111 Trồng lúa
  0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác   0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
  0113 Trồng cây lấy củ có chất bột    0113 Trồng cây lấy củ có chất bột
  0114 Trồng cây mía   0114 Trồng cây mía
  0115 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào   0115 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
  0116 Trồng cây lấy sợi   0116 Trồng cây lấy sợi
  0117 Trồng cây có hạt chứa dầu   0117 Trồng cây có hạt chứa dầu
  0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa   0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  0119 Trồng cây hàng năm khác    0119 Trồng cây hàng năm khác
012   Trồng cây lâu năm 012   Trồng cây lâu năm
  0121 Trồng cây ăn quả   0121 Trồng cây ăn quả
  0122 Trồng cây lấy quả chứa dầu   0122 Trồng cây lấy quả chứa dầu
  0123 Trồng cây điều   0123 Trồng cây điều
  0124 Trồng cây hồ tiêu   0124 Trồng cây hồ tiêu
  0125 Trồng cây cao su   0125 Trồng cây cao su
  0126 Trồng cây cà phê   0126 Trồng cây cà phê
  0127 Trồng cây chè    0127 Trồng cây chè
  0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm   0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu
  0129 Trồng cây lâu năm  khác    0129 Trồng cây lâu năm  khác 
013   Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 013   Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
  0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm   0130 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
  0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm   0130 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
014   Chăn nuôi 014   Chăn nuôi
  0141 Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò   0141 Chăn nuôi trâu, bò
  0142 Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa   0142 Chăn nuôi ngựa, lừa, la
  0144 Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai   0144 Chăn nuôi dê, cừu 
        0149 Chăn nuôi khác 
  0145 Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn   0145 Chăn nuôi lợn 
  0146 Chăn nuôi gia cầm   0146 Chăn nuôi gia cầm
  0149 Chăn nuôi khác    0149 Chăn nuôi khác 
015 0150 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 015 0150 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
016   Hoạt động dịch vụ nông nghiệp  016   Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
  0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt    0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 
  0162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi    0162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 
  0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch   0163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
  0164 Xử lý hạt giống để nhân giống   0164 Xử lý hạt giống để nhân giống
017 0170 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 017 0170 Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
021 0210 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 021 0210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
022 0220 Khai thác gỗ 022   Khai thác gỗ và lâm sản khác
        0221 Khai thác gỗ
023   Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 022   Khai thác gỗ và lâm sản khác
      023   Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
  0231 Khai thác lâm sản trừ gỗ   0222 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
  0232 Thu nhặt lâm sản trừ gỗ   0230 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
024 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 024 0240 Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
031   Khai thác thuỷ sản 031   Khai thác thủy sản
  0311 Khai thác thuỷ sản biển   0311 Khai thác thuỷ sản biển
  0312 Khai thác thuỷ sản nội địa   0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
032   Nuôi trồng thuỷ sản 032   Nuôi trồng thủy sản
  0321 Nuôi trồng thuỷ sản biển   0321 Nuôi trồng thuỷ sản biển
        0323 Sản xuất giống thuỷ sản
  0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa   0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
        0323 Sản xuất giống thuỷ sản
051 0510 Khai thác và thu gom than cứng 051 0510 Khai thác và thu gom than cứng
052 0520 Khai thác và thu gom than non 052 0520 Khai thác và thu gom than non
061 0610 Khai thác dầu thô 061 0610 Khai thác dầu thô
062 0620 Khai thác khí đốt tự nhiên 062 0620 Khai thác khí đốt tự nhiên
071 0710 Khai thác quặng sắt 071 0710 Khai thác quặng sắt
072   Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm) 072   Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
  0721 Khai thác quặng uranium và quặng thorium   0721 Khai thác quặng uranium và quặng thorium
  0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt    0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 
073 0730 Khai thác quặng kim loại quý hiếm  073 0730 Khai thác quặng kim loại quí hiếm 
081 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét  081 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 
089   Khai khoáng chưa được phân vào đâu 089   Khai khoáng chưa được phân vào đâu
  0891 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón   0891 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
  0892 Khai thác và thu gom than bùn   0892 Khai thác và thu gom than bùn
  0893 Khai thác muối   0893 Khai thác muối
  0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu   0899 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
091 0910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 091 0910 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
099 0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 099 0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
101 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 101 1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
102 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 102 1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
103 1030 Chế biến và bảo quản rau quả 103 1030 Chế biến và bảo quản rau quả
104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 104 1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
105 1050 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 105 1050 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
106   Xay xát và sản xuất bột  106   Xay xát và sản xuất bột 
  1061 Xay xát và sản xuất bột thô   1061 Xay xát và sản xuất bột thô
  1062 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột   1062 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
107   Sản xuất thực phẩm khác 107   Sản xuất thực phẩm khác
  1071 Sản xuất các loại bánh từ bột   1071 Sản xuất các loại bánh từ bột
  1072 Sản xuất đường   1072 Sản xuất đường
  1073 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo   1073 Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
  1074 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự   1074 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
  1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn   1075 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  1076 Sản xuất chè   1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  1077 Sản xuất cà phê   1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu   1079 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
108 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 108 1080 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
110   Sản xuất đồ uống  110   Sản xuất đồ uống 
  1101 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh   1101 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
  1102 Sản xuất rượu vang   1102 Sản xuất rượu vang
  1103 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia   1103 Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
  1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng   1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
120 1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá 120 1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá
131   Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt 131   Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
  1311 Sản xuất sợi   1311 Sản xuất sợi
  1312 Sản xuất vải dệt thoi   1312 Sản xuất vải dệt thoi
  1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt   1313 Hoàn thiện sản phẩm dệt
139   Sản xuất hàng dệt khác 132   Sản xuất hàng dệt khác
  1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác   1321 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
  1392 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)   1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
  1393 Sản xuất thảm, chăn, đệm   1323 Sản xuất thảm, chăn đệm
  1394 Sản xuất các loại dây bện và lưới   1324 Sản xuất các loại dây bện và lưới
  1399 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu   1329 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
141 1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 141 1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
142 1420 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 142 1420 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
143 1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 143 1430 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
151   Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú  151   Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú 
  1511 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú   1511 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
  1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm   1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
152 1520 Sản xuất giày, dép 152 1520 Sản xuất giày, dép
161 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 161 1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
162   Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 162   Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
  1621 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác   1621 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
  1622 Sản xuất đồ gỗ xây dựng   1622 Sản xuất đồ gỗ xây dựng
  1623 Sản xuất bao bì bằng gỗ   1623 Sản xuất bao bì bằng gỗ
  1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện    1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 
170   Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 170   Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
  1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
  1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa   1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu    1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 
181   In ấn và dịch vụ liên quan đến in 181   In ấn và dịch vụ liên quan đến in
  1811 In ấn   1811 In ấn
  1812 Dịch vụ liên quan đến in   1812 Dịch vụ liên quan đến in
182 1820 Sao chép bản ghi các loại 182 1820 Sao chép bản ghi các loại
191 1910 Sản xuất than cốc 191 1910 Sản xuất than cốc
192 1920 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 192 1920 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
201   Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh  201   Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 
  2011 Sản xuất hoá chất cơ bản   2011 Sản xuất hoá chất cơ bản
  2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ   2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
  2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh   2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
202   Sản xuất sản phẩm hoá chất khác 202   Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
  2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp   2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
  2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít   2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
  2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh   2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
  2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu   2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
203 2030 Sản xuất sợi nhân tạo 203 2030 Sản xuất sợi nhân tạo
210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 210 2100 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
221   Sản xuất sản phẩm từ cao su 221   Sản xuất sản phẩm từ cao su
  2211 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su   2211 Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
  2219 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su   2212 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
222 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic 222 2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
231 2310 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 231 2310 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
239   Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 239   Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
  2391 Sản xuất sản phẩm chịu lửa   2391 Sản xuất sản phẩm chịu lửa
  2392 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét   2392 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  2393 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác   2393 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
  2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao   2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
  2395 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao   2395 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
  2396 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá   2396 Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
  2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu   2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
241 2410 Sản xuất sắt, thép, gang 241 2410 Sản xuất sắt, thép, gang
242 2420 Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 242 2420 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
243   Đúc kim loại 243   Đúc kim loại
  2431 Đúc sắt, thép   2431 Đúc sắt, thép
  2432 Đúc kim loại màu   2432 Đúc kim loại màu
251   Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi  251   Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi 
  2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại    2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại 
  2512 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại   2512 Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
  2513 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)   2513 Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
252 2520 Sản xuất vũ khí và đạn dược 252 2520 Sản xuất vũ khí và đạn dược
259   Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 259   Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
  2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại   2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại   2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  2593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng   2593 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
  2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu   2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
261 2610 Sản xuất linh kiện điện tử 261 2610 Sản xuất linh kiện điện tử
262 2620 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 262 2620 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
263 2630 Sản xuất thiết bị truyền thông 263 2630 Sản xuất thiết bị truyền thông
264 2640 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 264 2640 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
265   Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ 265   Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
  2651 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển   2651 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
  2652 Sản xuất đồng hồ   2652 Sản xuất đồng hồ
266 2660 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp 266 2660 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
267 2670 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 267 2670 Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
268 2680 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 268 2680 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
271 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 271 2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
272 2720 Sản xuất pin và ắc quy 272 2720 Sản xuất pin và ắc quy
273   Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn  273   Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 
  2731 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học   2731 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
  2732 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác   2732 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
  2733 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại   2733 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
274 2740 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 274 2740 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
275 2750 Sản xuất đồ điện dân dụng 275 2750 Sản xuất đồ điện dân dụng
279 2790 Sản xuất thiết bị điện khác 279 2790 Sản xuất thiết bị điện khác
281   Sản xuất máy thông dụng 281   Sản xuất máy thông dụng
  2811 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)   2811 Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
  2812 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu    2812 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 
  2813 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác   2813 Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
  2814 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động   2814 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
  2815 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung   2815 Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
  2816 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp   2816 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
  2817 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)   2817 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
  2818 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén    2818 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 
  2819 Sản xuất máy thông dụng khác   2819 Sản xuất máy thông dụng khác
282   Sản xuất máy chuyên dụng 282   Sản xuất máy chuyên dụng
  2821 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp   2821 Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
  2822 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại   2822 Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
  2823 Sản xuất máy luyện kim   2823 Sản xuất máy luyện kim
  2824 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng   2824 Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
  2825 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá   2825 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
  2826 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da   2826 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
  2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác   2829 Sản xuất máy chuyên dụng khác
291 2910 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 291 2910 Sản xuất xe có động cơ
292 2920 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 292 2920 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
293 2930 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 293 2930 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ
301   Đóng tàu và thuyền 301   Đóng tàu và thuyền
  3011 Đóng tàu và cấu kiện nổi   3011 Đóng tàu và cấu kiện nổi
  3012 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí   3012 Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
302 3020 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe 302 3020 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
303 3030 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan 303 3030 Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
304 3040 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội 304 3040 Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội
309   Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu 309   Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
  3091 Sản xuất mô tô, xe máy   3091 Sản xuất mô tô, xe máy
  3092 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật   3092 Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
  3099 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu   3099 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
310 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 310 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
321   Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan 321   Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
  3211 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan   3211 Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
  3212 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan   3212 Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
322 3220 Sản xuất nhạc cụ  322 3220 Sản xuất nhạc cụ 
323 3230 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 323 3230 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
324 3240 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 324 3240 Sản xuất đồ chơi, trò chơi
325 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 325 3250 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
329 3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 329 3290 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
331   Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn 331   Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
  3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn   3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
  3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị   3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
  3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học   3313 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
  3314 Sửa chữa thiết bị điện   3314 Sửa chữa thiết bị điện
  3315 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác)   3315 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác)
  3319 Sửa chữa thiết bị khác   3319 Sửa chữa thiết bị khác
332 3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 332 3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
351   Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 351   Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  3511 Sản xuất điện   3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
  3512 Truyền tải và phân phối điện   3510 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
352 3520 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 352 3520 Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
353 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 353 3530 Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
360 3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 360 3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
370 3700 Thoát nước và xử lý nước thải 370 3700 Thoát nước và xử lý nước thải
381   Thu gom rác thải 381   Thu gom rác thải
  3811 Thu gom rác thải không độc hại   3811 Thu gom rác thải không độc hại
  3812 Thu gom rác thải độc hại   3812 Thu gom rác thải độc hại
382   Xử lý và tiêu huỷ rác thải 382   Xử lý và tiêu huỷ rác thải
  3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại   3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
  3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại   3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
383 3830 Tái chế phế liệu 383 3830 Tái chế phế liệu
390 3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 390 3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
410   Xây dựng nhà các loại 410   Xây dựng nhà các loại
  4101 Xây dựng nhà để ở    4100 Xây dựng nhà các loại
  4102 Xây dựng nhà không để ở   4100 Xây dựng nhà các loại
421   Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 421   Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  4211 Xây dựng công trình đường sắt    4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  4212 Xây dựng công trình đường bộ    4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
422   Xây dựng công trình công ích 422   Xây dựng công trình công ích
  4221 Xây dựng công trình điện   4220 Xây dựng công trình công ích
  4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước   4220 Xây dựng công trình công ích
  4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc   4220 Xây dựng công trình công ích
  4229 Xây dựng công trình công ích khác   4220 Xây dựng công trình công ích
429   Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 429   Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  4291 Xây dựng công trình thủy   4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  4292 Xây dựng công trình khai khoáng   4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo   4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác   4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
431   Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng 431   Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
  4311 Phá dỡ   4311 Phá dỡ
  4312 Chuẩn bị mặt bằng   4312 Chuẩn bị mặt bằng
432   Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác 432   Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
  4321 Lắp đặt hệ thống điện   4321 Lắp đặt hệ thống điện
  4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí   4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
  4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
433 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng 433 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng
439 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 439 4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
451   Bán ô tô và xe có động cơ khác  451   Bán ô tô và xe có động cơ khác 
  4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác    4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 
  4512 Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)   4512 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
  4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác   4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
452 4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 452 4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
453 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 453 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
454   Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 454   Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  4541 Bán mô tô, xe máy   4541 Bán mô tô, xe máy
  4542 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy   4542 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
  4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy   4543 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 461 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá 
462 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 462 4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
463   Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 463   Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
      462   Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ   4631 Bán buôn gạo
        4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  4632 Bán buôn thực phẩm   4632 Bán buôn thực phẩm
  4633 Bán buôn đồ uống   4633 Bán buôn đồ uống
  4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào    4634 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 
464   Bán buôn đồ dùng gia đình 464   Bán buôn đồ dùng gia đình
  4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép   4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình   4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
465   Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 465   Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
  4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp    4653 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
  4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác    4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
466   Bán buôn chuyên doanh khác 466   Bán buôn chuyên doanh khác
  4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan   4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại   4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu   4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
469 4690 Bán buôn tổng hợp  469 4690 Bán buôn tổng hợp 
471   Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 471   Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp    4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 
  4719 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp    4719 Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 
472   Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh  472   Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 
  4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh   4721 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh   4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh   4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  4724 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh   4724 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
473 4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 473 4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
474   Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh 474   Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
  4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
475   Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh 475   Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh   4751 Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  4753 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh   4753 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
  4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh   4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
476   Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh 476   Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
  4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh   4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  4762 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh   4762 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
  4763 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh   4763 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
  4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   4764 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
477   Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh 477   Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
  4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh   4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh   4772 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh   4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh   4774 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
478   Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ 478   Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
      561   Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ   4781 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
        5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ   4782 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày, dép lưu động hoặc tại chợ
  4783 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ   4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  4784 Bản lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ   4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  4785 Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ   4789 Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
  4789 Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ   4789 Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
479   Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ) 479   Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
  4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet   4791 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
  4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu   4799 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
491   Vận tải đường sắt 491   Vận tải đường sắt
  4911 Vận tải hành khách đường sắt   4911 Vận tải hành khách đường sắt
  4912 Vận tải hàng hóa đường sắt   4912 Vận tải hàng hóa đường sắt
492   Vận tải hành khách bằng xe buýt 492   Vận tải bằng xe buýt
  4921 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành   4920 Vận tải bằng xe buýt
  4922 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh   4920 Vận tải bằng xe buýt
  4929 Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác   4920 Vận tải bằng xe buýt
493   Vận tải đường bộ khác 493   Vận tải đường bộ khác
  4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)   4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
  4932 Vận tải hành khách đường bộ khác   4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
  4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ   4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
494 4940 Vận tải đường ống 494 4940 Vận tải đường ống
501   Vận tải ven biển và viễn dương 501   Vận tải ven biển và viễn dương
  5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương   5011 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
  5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương   5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
502   Vận tải đường thuỷ nội địa  502   Vận tải đường thuỷ nội địa 
  5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa    5021 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 
  5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa    5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 
511 5110 Vận tải hành khách hàng không 511 5110 Vận tải hành khách hàng không
512 5120 Vận tải hàng hóa hàng không 512 5120 Vận tải hàng hóa hàng không
521 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 521 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
522   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 522   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
  5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt    5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
  5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy   5222 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không   5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
  5224 Bốc xếp hàng hóa   5224 Bốc xếp hàng hóa
        5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
  5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải   5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
531 5310 Bưu chính  531 5310 Bưu chính 
532 5320 Chuyển phát 532 5320 Chuyển phát
551 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 551 5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
559 5590 Cơ sở lưu trú khác 559 5590 Cơ sở lưu trú khác
561 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 561 5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
562   Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác 562   Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
  5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng    5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  5629 Dịch vụ ăn uống khác   5629 Dịch vụ ăn uống khác
563 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống 563 5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
581   Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác 581   Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
  5811 Xuất bản sách   5811 Xuất bản sách
  5812 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ   5812 Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
  5813 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ    5813 Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ 
  5819 Hoạt động xuất bản khác   5819 Hoạt động xuất bản khác
582 5820 Xuất bản phần mềm 582 5820 Xuất bản phần mềm
591   Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình 591   Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
  5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình   5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  5912 Hoạt động hậu kỳ   5912 Hoạt động hậu kỳ
  5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình   5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  5914 Hoạt động chiếu phim   5914 Hoạt động chiếu phim
592 5920 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 592 5920 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
601 6010 Hoạt động phát thanh 601 6010 Hoạt động phát thanh
602   Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao 602   Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
  6021 Hoạt động truyền hình   6021 Hoạt động truyền hình
  6022 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác   6022 Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
611 6110 Hoạt động viễn thông có dây 611 6110 Hoạt động viễn thông có dây
612 6120 Hoạt động viễn thông không dây 612 6120 Hoạt động viễn thông không dây
613 6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh 613 6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
619 6190 Hoạt động viễn thông khác 619 6190 Hoạt động viễn thông khác
620   Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính 620   Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
  6201 Lập trình máy vi tính   6201 Lập trình máy vi tính
  6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính    6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 
631   Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin 631   Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
  6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  6312 Cổng thông tin   6312 Cổng thông tin
639   Dịch vụ thông tin khác 639   Dịch vụ thông tin khác
  6391 Hoạt động thông tấn   6391 Hoạt động thông tấn
  6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   6399 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
641   Hoạt động trung gian tiền tệ 641   Hoạt động trung gian tiền tệ
  6411 Hoạt động ngân hàng trung ương   6411 Hoạt động ngân hàng trung ương
  6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
642 6420 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 642 6420 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
643 6430 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 643 6430 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
649   Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)  649   Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 
  6491 Hoạt động cho thuê tài chính   6491 Hoạt động cho thuê tài chính
  6492 Hoạt động cấp tín dụng khác   6492 Hoạt động cấp tín dụng khác
  6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)    6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 
651   Bảo hiểm 651   Bảo hiểm
  6511 Bảo hiểm nhân thọ   6511 Bảo hiểm nhân thọ
  6512 Bảo hiểm phi nhân thọ    6512 Bảo hiểm phi nhân thọ 
  6513 Bảo hiểm sức khỏe   6512 Bảo hiểm phi nhân thọ 
652 6520 Tái bảo hiểm 652 6520 Tái bảo hiểm
653 6530 Bảo hiểm xã hội 653 6530 Bảo hiểm xã hội
661   Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 661   Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
  6611 Quản lý thị trường tài chính   6611 Quản lý thị trường tài chính
  6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán   6612 Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
  6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu   6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
662   Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 662   Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
  6621 Đánh giá rủi ro và thiệt hại   6621 Đánh giá rủi ro và thiệt hại
  6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm   6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  6629 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội   6629 Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
663 6630 Hoạt động quản lý quỹ 663 6630 Hoạt động quản lý quỹ
681 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  681 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 
682 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 682 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
691 6910 Hoạt động pháp luật 691 6910 Hoạt động pháp luật
692 6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 692 6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
701 7010 Hoạt động của trụ sở văn phòng  701 7010 Hoạt động của trụ sở văn phòng 
702 7020 Hoạt động tư vấn quản lý 702 7020 Hoạt động tư vấn quản lý
711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 711 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
712 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 712 7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
721   Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật 721   Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  7211 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên   7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  7212 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ   7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược   7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  7214 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp   7210 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
722   Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 722   Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
  7221 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội   7220 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
  7222 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn   7220 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
731 7310 Quảng cáo 731 7310 Quảng cáo
732 7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 732 7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
741 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 741 7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
742 7420 Hoạt động nhiếp ảnh 742 7420 Hoạt động nhiếp ảnh
749 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 749 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
750 7500 Hoạt động thú y 750 7500 Hoạt động thú y
771 7710 Cho thuê xe có động cơ 771 7710 Cho thuê xe có động cơ
772   Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình 772   Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 773 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
774 7740 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 774 7740 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 
781 7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 781 7810 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
782 7820 Cung ứng lao động tạm thời 782 7820 Cung ứng lao động tạm thời
783 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động  783 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 
791   Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch  791   Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch 
  7911 Đại lý du lịch   7911 Đại lý du lịch
  7912 Điều hành tua du lịch   7912 Điều hành tua du lịch
799 7990 Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 792 7920 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
801 8010 Hoạt động bảo vệ tư nhân 801 8010 Hoạt động bảo vệ cá nhân
802 8020 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 802 8020 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
803 8030 Dịch vụ điều tra 803 8030 Dịch vụ điều tra
811 8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 811 8110 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
812   Dịch vụ vệ sinh 812   Dịch vụ vệ sinh
  8121 Vệ sinh chung nhà cửa    8121 Vệ sinh chung nhà cửa 
  8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt   8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
813 8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 813 8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
821   Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng 821   Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
  8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp   8211 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác   8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
822 8220 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 822 8220 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
823 8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 823 8230 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
829   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu 829   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
  8291 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng   8291 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
  8292 Dịch vụ đóng gói   8292 Dịch vụ đóng gói
  8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
841   Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội 841   Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
  8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp   8411 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
  8412 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)   8412 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
  8413 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành   8413 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
842   Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước 842   Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
  8421 Hoạt động đối ngoại   8421 Hoạt động ngoại giao
  8422 Hoạt động quốc phòng   8422 Hoạt động quốc phòng
  8423 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội   8423 Hoạt động an ninh, trật tự, an toàn xã hội
843 8430 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc 843 8430 Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
851   Giáo dục mầm non 851   Giáo dục mầm non
  8511 Giáo dục nhà trẻ   8510 Giáo dục mầm non
  8512 Giáo dục mẫu giáo   8510 Giáo dục mầm non
852   Giáo dục phổ thông 852   Giáo dục tiểu học
      853   Giáo dục trung học
  8521 Giáo dục tiểu học   8520 Giáo dục tiểu học
  8522 Giáo dục trung học cơ sở   8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  8523 Giáo dục trung học phổ thông   8531 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
853   Giáo dục nghề nghiệp  853   Giáo dục trung học
      854   Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
  8531 Đào tạo sơ cấp   8532 Giáo dục nghề nghiệp
  8532 Đào tạo trung cấp   8532 Giáo dục nghề nghiệp
  8533 Đào tạo cao đẳng   8541 Đào tạo cao đẳng
854   Giáo dục đại học 854   Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
  8541 Đào tạo đại học   8542 Đào tạo đại học và sau đại học
  8542 Đào tạo thạc sỹ   8542 Đào tạo đại học và sau đại học
  8543 Đào tạo tiến sỹ   8542 Đào tạo đại học và sau đại học
855   Giáo dục khác 855   Giáo dục khác
  8551 Giáo dục thể thao và giải trí   8551 Giáo dục thể thao và giải trí
  8552 Giáo dục văn hoá nghệ thuật   8552 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
  8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu   8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
856 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 856 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
861 8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 861 8610 Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
862 8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa 862 8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
869   Hoạt động y tế khác 869   Hoạt động y tế khác
  8691 Hoạt động y tế dự phòng    8691 Hoạt động y tế dự phòng 
  8692 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng   8692 Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
  8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu   8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
871 8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 871 8710 Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
872 8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện 872 8720 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
873 8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc 873 8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
879 8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác 879 8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
881 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật 881 8810 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
889 8890 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 889 8890 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
900 9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí  900 9000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 
910   Hoạt động của  thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác 910   Hoạt động của  thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
  9101 Hoạt động thư viện và lưu trữ   9101 Hoạt động thư viện và lưu trữ
  9102 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng   9102 Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
  9103 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên   9103 Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
920 9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 920 9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
931   Hoạt động thể thao 931   Hoạt động thể thao
  9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao   9311 Hoạt động của các cơ sở thể thao
  9312 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao   9312 Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  9319 Hoạt động thể thao khác   9319 Hoạt động thể thao khác
932   Hoạt động vui chơi giải trí khác 932   Hoạt động vui chơi giải trí khác
  9321 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề   9321 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
  9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu   9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
941   Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp 941   Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
  9411 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ   9411 Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
  9412 Hoạt động của các hội nghề nghiệp   9412 Hoạt động của các hội nghề nghiệp
942 9420 Hoạt động của công đoàn 942 9420 Hoạt động của công đoàn
949   Hoạt động của các tổ chức khác  949   Hoạt động của các tổ chức khác 
  9491 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo   9491 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
  9499 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu   9499 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
951   Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc 951   Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
  9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi   9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
  9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc   9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc
952   Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình 952   Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
  9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng   9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
  9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình   9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
  9523 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da   9523 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
  9524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự   9524 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
  9529 Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu   9529 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
961 9610 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) 961 9610 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
962 9620 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 962 9620 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
963   Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu 963   Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
  9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu    9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 
  9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ   9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
  9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ   9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
  9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu   9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
970 9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 970 9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
981 9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình 981 9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
982 9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 982 9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
990 9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 990 9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

 

Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661