Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06


Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06

Làm thông báo số tài khoản ngân hàng đến ở kế hoạch bạn cần có Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 dưới đây của chúng tôi. Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính).

Một doanh nghiệp không bị hạn chế số lần đăng ký số tài khoản, số lượng tài tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau. Thuận lợi nhất cho việc giao dịch của công ty, doanh nghiệp bạn.

 BẢNG KÊ

Tài khoản ngân hàng

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế: Tên công ty bạn 

Mã số thuế (nếu có): Mã số thuế của doanh nghiệp    

    

STT

Tên Ngân hàng

(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch)

Số tài khoản

1

Ngân hàng Á Châu

23423564645453

2

Ngân hàng Đông Á

23232323232323

3

Ngân hàng Bắc Á

23232564635645

4

Ngân Hàng Kỹ Thương Việt Nam

57567675676767

5

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

79706745634535

6

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

68077345239945

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Xem thêm: biên bản bàn giao tài sản  &&&  biên bản bàn giao công việc

 

Link download: Bảng kê tài khoản ngân hàng

Các tin cũ hơn