Bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 - TT


Bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 - TT

Bạn hành nghề buôn bán hay hộ kinh doanh cá thể vàng bạc, đá quý thường xuyên phải dùng bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 - TT này cho doanh nghiệp mình.

Xem thêm:

>> dịch vụ thành lập công ty tại hoàn kiếm

>> thành lập doanh nghiệp tại thanh trì

Link download: File word Bảng kiểm kê vàng bạc

Các tin cũ hơn