Bị thất lạc sổ BHXH phải giải quyết thế nào ?


Bị thất lạc sổ BHXH phải giải quyết thế nào?

Tháng 12/2016 đến tháng 05/2017 tôi có tham gia BHXH tại công ty. Tuy nhiên sau khi nghỉ việc, tôi có báo công ty chốt sổ và xin lại sổ nhưng công ty đã làm thất lạc sổ bhxh của tôi. Hiện tôi đã đi làm tại công ty mới và có đóng BHXH, công ty mới yêu cầu tôi nộp sổ BHXH cũ. Vậy tôi muốn hỏi làm thế nào để biết công ty cũ đã chốt sổ cho tôi chưa ? Cách để xin cấp lại sổ BHXH cũ khi công ty cũ làm thất lạc là gì? Trong trường hợp tôi muốn đóng BHXH tại công ty mới vào sổ mới và bỏ sổ cũ có được không.
 
 
Câu trả lời:
Để biết quá trình tham gia BHXH của mình được xác nhận trên sổ BHXH hay chưa, Bạn có thể tra cứu tại địa chỉ http://baohiemxahoi.gov.vn
 
Trường hợp người đang bảo lưu quá trình đóng BHXH kê khai hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH và nộp cho cơ quan BHXH. Vì vậy, đề nghị Bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan BHXH ( có thể nộp tại các cơ quan BHXH trên toàn quốc ) để được xem xét, giải quyết. Thời gian cấp lại sổ BHXH do mất: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Hiện nay cơ quan BHXH đang quản lý NLĐ bằng các thông tin cá nhân của NLĐ. Trường hợp của bạn đã tham gia BHXH và được cấp sổ BHXH, số sổ BHXH đã cấp cho bạn là mã số định danh. Vì vậy, khi bạn tiếp tục tham gia BHXH thì mã số sổ BHXH đã cấp cho bạn tiếp tục được sử dụng, nếu đơn vị cũ chưa thực hiện xác nhận quá trình đóng BHXH cho bạn thì khi giải quyết các chế độ BHXH, cơ quan BHXH sẽ không tính thời gian tham gia BHXH tại đơn vị đó để tính hưởng các chế độ BHXH.
 

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn