0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Biên bản bàn giao tscđ sửa chữa lớn hoàn thành - Mẫu số 03 - TSCĐ

Chuyện tài sản cố định bị hỏng là bình thường phải không các bạn. Hỏng phải sửa hoặc thanh lý với biên bản bàn giao tscđ sửa chữa lớn hoàn thành - Mẫu số 03 - TSCĐ này dành cho việc hỏng đưa đi sửa chữa khi hoàn thành nhận lại tài sản đó.

Bạn xem thêm:

>> dịch vụ thành lập công ty tại cầu giấy

>> thành lập doanh nghiệp tại tây hồ

Link download file word: Mẫu số 03 - TSCĐ


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn