0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Biên bản giao nhận tài sản cố định - Mẫu số 01 - TSCĐ

Khi doanh nghiệp mua một hay nhiều các loại tài sản cố định khác nhau sẽ có các biên bản giao nhận tài sản cố định - Mẫu số 01 - TSCĐ giống nhau theo mẫu văn bản của bộ tài chính cung cấp. Chúng tôi cung cấp cho bạn file word và excel bạn download phía dưới.

Bạn xem thêm:

>> dịch vụ thành lập công ty tại cầu giấy

>> thành lập doanh nghiệp tại tây hồ

Link download: biên bản giao nhận tscđ file word


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn