Các loại môi trường kinh doanh quốc tế (IBE)


Các loại môi trường kinh doanh quốc tế (IBE)

Môi trường kinh doanh quốc tế (IBE) rất đa chiều bao gồm các rủi ro chính trị, khác biệt văn hóa, rủi ro trao đổi, các vấn đề pháp lý & thuế. Do đó (IBE) Môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm các: môi trường chính trị, kinh tế, quy định, thuế , xã hội & văn hóa, pháp lý và công nghệ.
 
Một môi trường kinh doanh quốc tế là xung quanh trong đó các công ty quốc tế điều hành doanh nghiệp của họ. Nó mang theo nó với nhiều sự khác biệt.
 
Vì vậy, bắt buộc người dân ở cấp quản lý phải làm việc dựa trên các yếu tố tạo nên Môi trường kinh doanh quốc tế.

Sự khác biệt - Môi trường kinh doanh và kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế là một trao đổi hàng hóa và dịch vụ thực hiện các hoạt động của mình qua biên giới quốc gia, giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Kinh doanh quốc tế còn được gọi là Toàn cầu hóa trong khi đó, Môi trường kinh doanh là môi trường xung quanh mà các công ty quốc tế hoạt động.
 
 
Nhập khẩu xuất khẩu
Cấp phép
Nhượng quyền
Liên doanh
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ưu điểm của môi trường kinh doanh quốc tế
Giúp mở rộng kinh doanh,
Tiếp xúc với nhiều khách hàng hơn
Giúp quản lý đúng vòng đời sản phẩm và
Giúp tăng trưởng lẫn nhau

Môi trường chính trị

Môi trường chính trị đề cập đến loại hình chính phủ, mối quan hệ chính phủ với một doanh nghiệp và rủi ro chính trị trong nước. Do đó, kinh doanh quốc tế ngụ ý đối phó với một loại chính phủ, mối quan hệ và mức độ rủi ro khác nhau.
 
Có nhiều loại hệ thống chính trị khác nhau, ví dụ , các nền dân chủ đa đảng, các quốc gia độc đảng, các chế độ quân chủ lập hiến, các chế độ độc tài (quân sự & phi quân sự). Do đó, khi phân tích môi trường chính trị - pháp lý, một tổ chức có thể xem xét rộng rãi các khía cạnh sau:
 
Hệ thống chính trị của doanh nghiệp;
Phương pháp tiếp cận với Chính phủ đối với kinh doanh tức là Hạn chế hoặc tạo điều kiện;
Tiện nghi & ưu đãi do Chính phủ cung cấp;
Hạn chế pháp lý đối với yêu cầu cấp phép, bảo lưu đối với một lĩnh vực cụ thể như khu vực công, khu vực tư nhân hoặc quy mô nhỏ;
Hạn chế nhập khẩu bí quyết kỹ thuật, tư liệu sản xuất & nguyên liệu;
Các hạn chế về xuất khẩu sản phẩm & dịch vụ;
Hạn chế về giá cả & phân phối hàng hóa;
Thủ tục thủ tục cần thiết trong việc thiết lập doanh nghiệp

Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế liên quan đến tất cả các yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của một quốc gia đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Môi trường kinh tế có thể rất khác nhau từ quốc gia này sang quốc gia khác. Các quốc gia thường được chia thành ba loại chính: thế giới phát triển hơn hoặc công nghiệp hóa, thế giới thứ ba kém phát triển hơn và các nền kinh tế mới công nghiệp hóa hoặc mới nổi.
 
Trong mỗi loại, có những biến thể lớn, nhưng nhìn chung, các nước phát triển hơn là các nước giàu, những người nghèo kém phát triển hơn và mới công nghiệp hóa (những nước chuyển từ nghèo hơn sang giàu hơn). Những khác biệt này thường được thực hiện trên cơ sở tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GDP / đầu người). Giáo dục tốt hơn, cơ sở hạ tầng, công nghệ, y tế, vv cũng thường được kết hợp với mức độ phát triển kinh tế cao hơn.
 
Rõ ràng, mức độ hoạt động kinh tế kết hợp với giáo dục, cơ sở hạ tầng, v.v., cũng như mức độ kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế, ảnh hưởng đến hầu như tất cả các khía cạnh của kinh doanh, và một công ty cần phải nhận ra môi trường này nếu nó hoạt động thành công quốc tế. Trong khi phân tích môi trường kinh tế, tổ chức có ý định tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh cụ thể có thể xem xét các khía cạnh sau:
 
Một hệ thống kinh tế để vào khu vực kinh doanh.
Giai đoạn tăng trưởng kinh tế & tốc độ tăng trưởng.
Mức thu nhập quốc dân và bình quân đầu người.
Sự cố về thuế, cả thuế trực tiếp & gián tiếp .
Cơ sở hạ tầng sẵn có & những khó khăn của chúng.
Sự sẵn có của nguyên liệu & thành phần và chi phí của chúng.
Nguồn tài nguyên & chi phí của họ.
Sẵn có nhân lực quản lý, kỹ thuật & công nhân có sẵn và cơ cấu tiền lương và tiền lương của họ.
 

Môi trường công nghệ

Môi trường công nghệ bao gồm các yếu tố liên quan đến vật liệu & máy móc được sử dụng trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Sự tiếp nhận của các tổ chức đối với công nghệ mới và việc áp dụng công nghệ mới bởi người tiêu dùng ảnh hưởng đến các quyết định được đưa ra trong một tổ chức.
 
Vì các công ty không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với môi trường bên ngoài, thành công của họ phụ thuộc vào mức độ họ thích nghi với môi trường bên ngoài. Một khía cạnh quan trọng của môi trường kinh doanh quốc tế là mức độ, và sự chấp nhận, về đổi mới công nghệ ở các quốc gia khác nhau.
 
Những thập kỷ cuối của thế kỷ XX đã chứng kiến ​​những tiến bộ lớn trong công nghệ, và điều này vẫn đang tiếp tục trong thế kỷ hai mươi mốt. Công nghệ thường được coi là mang lại cho các công ty một lợi thế cạnh tranh; do đó, các công ty cạnh tranh để có quyền truy cập vào công nghệ mới nhất và các công ty quốc tế chuyển giao công nghệ để cạnh tranh toàn cầu.
Ngay cả kế hoạch kinh doanh nhỏ cũng dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ có internet, giúp tăng cường sự tiếp xúc, thị trường và cơ sở khách hàng tiềm năng của họ. Vì lý do kinh tế, chính trị và văn hóa, một số quốc gia chấp nhận đổi mới công nghệ, một số nước khác ít chấp nhận hơn. Khi phân tích môi trường công nghệ, tổ chức có thể xem xét các khía cạnh sau:
 
Mức độ phát triển công nghệ trong cả nước và toàn bộ lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
Tốc độ thay đổi công nghệ & lỗi thời công nghệ.
Nguồn công nghệ.
Hạn chế & phương tiện chuyển giao công nghệ & thời gian dành cho việc hấp thụ công nghệ.

Môi trường văn hoá

Môi trường văn hóa là một trong những thành phần quan trọng của môi trường kinh doanh quốc tế & là một trong những điều khó hiểu nhất. Điều này là do môi trường văn hóa về cơ bản là không nhìn thấy được; theo Kluckhohn & Strodtbeck, nó đã được mô tả như là một cơ quan chung và niềm tin chung được tổ chức để xác định những gì phù hợp với một nhóm, theo Kluckhohn & Strodtbeck.
 
Văn hóa quốc gia được mô tả là cơ thể của niềm tin chung & các giá trị được chia sẻ bởi quốc gia. Niềm tin & các giá trị thường được xem như được hình thành bởi các yếu tố như lịch sử, ngôn ngữ, tôn giáo, vị trí địa lý, chính phủ và giáo dục; do đó các công ty bắt đầu phân tích văn hóa bằng cách tìm cách hiểu các yếu tố này. Nổi tiếng nhất là được phát triển bởi Hofstede vào năm1980.
 
Mô hình của ông đề xuất bốn chiều của các giá trị văn hóa bao gồm chủ nghĩa cá nhân, tránh sự không chắc chắn, khoảng cách quyền lực & nam tính.
 
Chủ nghĩa cá nhân là mức độ mà một quốc gia coi trọng & khuyến khích hành động và ra quyết định cá nhân.
 
Tránh sự không chắc chắn là mức độ mà một quốc gia sẵn sàng chấp nhận và đối phó với sự không chắc chắn.
 
Khoảng cách quyền lực là mức độ mà một quốc gia chấp nhận và trừng phạt sự khác biệt về quyền lực.
 
Mô hình giá trị văn hóa này đã được sử dụng rộng rãi vì nó cung cấp dữ liệu cho nhiều quốc gia. Nhiều học giả & các nhà quản lý thấy rằng mô hình này hữu ích trong việc khám phá các phương pháp quản lý phù hợp ở các nền văn hóa khác nhau.
 
Ví dụ, trong một quốc gia thiên về chủ nghĩa cá nhân, người ta kỳ vọng các mục tiêu cá nhân, nhiệm vụ cá nhân và hệ thống khen thưởng cá nhân sẽ có hiệu quả, trong khi điều ngược lại sẽ xảy ra ở một quốc gia thấp về chủ nghĩa cá nhân.
 
Trong khi phân tích các yếu tố văn hóa & xã hội, tổ chức có thể xem xét các khía cạnh sau:
Phương pháp tiếp cận xã hội đối với kinh doanh nói chung & trong các lĩnh vực cụ thể;
Ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, văn hóa & tôn giáo đến khả năng chấp nhận sản phẩm;
Lối sống của mọi người & các sản phẩm được sử dụng cho họ;
Mức độ chấp nhận, hoặc chống lại sự thay đổi;
Các giá trị gắn liền với một sản phẩm cụ thể tức là giá trị sở hữu hoặc giá trị chức năng của sản phẩm;
Nhu cầu cho các sản phẩm cụ thể cho các dịp cụ thể;
Xu hướng tiêu thụ & tiết kiệm.

Môi trường cạnh tranh

Môi trường cạnh tranh cũng thay đổi từ nước này sang nước khác. Điều này một phần là do môi trường kinh tế, chính trị và văn hóa; những yếu tố môi trường này giúp xác định loại & mức độ cạnh tranh tồn tại ở một quốc gia nhất định. Cạnh tranh có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Nó có thể là một khu vực công hoặc tư nhân, đến từ các tổ chức lớn hoặc nhỏ, trong nước hoặc toàn cầu, và xuất phát từ các đối thủ truyền thống hoặc mới, đăng ký GST . Đối với một công ty trong nước, các nguồn cạnh tranh có khả năng nhất có thể được hiểu rõ. Điều tương tự không xảy ra khi một người chuyển sang thi đấu trong môi trường mới.

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn