Cách tính tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho


Cách tính tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho

Quản lý mức tồn kho là quan trọng đối với các công ty để cho thấy các nỗ lực bán hàng có hiệu quả hay liệu chi phí có được kiểm soát hay không. Các tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho là một biện pháp quan trọng của như thế nào một công ty tạo ra doanh thu từ hàng tồn kho của mình.

Hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho là tài khoản của tất cả các hàng hóa mà một công ty có trong kho của mình, bao gồm nguyên liệu thô, vật liệu đang thực hiện và hàng hóa thành phẩm cuối cùng sẽ được bán. Hàng tồn kho thường bao gồm hàng hóa thành phẩm, chẳng hạn như quần áo trong một cửa hàng bách hóa. Tuy nhiên, hàng tồn kho cũng có thể bao gồm các nguyên liệu thô đi vào sản xuất hàng hóa thành phẩm, được gọi là công việc đang tiến hành. Ví dụ, vải được sử dụng để làm quần áo sẽ là hàng tồn kho cho nhà sản xuất quần áo.

Vòng quay hàng tồn kho là gì và nó được giải thích như thế nào?

Vòng quay hàng tồn kho là số lần một công ty bán và thay thế hàng tồn kho của nó trong một khoảng thời gian. Doanh thu hàng tồn kho cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách công ty quản lý chi phí và hiệu quả của những nỗ lực bán hàng của họ.
 
 
Vòng quay hàng tồn kho càng cao, càng tốt vì vòng quay hàng tồn kho cao thường có nghĩa là một công ty đang bán hàng hóa rất nhanh và nhu cầu cho sản phẩm của họ tồn tại.
 
Mặt khác , doanh thu hàng tồn kho thấp có thể cho thấy doanh số yếu hơn và nhu cầu giảm đối với các sản phẩm của công ty.
Vòng quay hàng tồn kho cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc một công ty đang quản lý cổ phiếu của mình đúng cách . Công ty có thể đã đánh giá quá cao nhu cầu đối với các sản phẩm của họ và đã mua quá nhiều hàng hóa như thể hiện bởi doanh thu thấp. Ngược lại, nếu doanh thu hàng tồn kho rất cao, họ có thể không mua đủ hàng tồn kho và có thể bỏ lỡ các cơ hội bán hàng.
 
Vòng quay hàng tồn kho cũng cho thấy các bộ phận bán hàng và mua hàng của một công ty có đồng bộ hay không . Tốt nhất, hàng tồn kho phải phù hợp với doanh số. Các công ty có thể khá tốn kém khi giữ hàng tồn kho không bán, đó là lý do tại sao doanh thu hàng tồn kho có thể là một chỉ số quan trọng về hiệu quả bán hàng mà còn để quản lý chi phí hoạt động. Ngoài ra, với một số lượng bán hàng nhất định, sử dụng ít hàng tồn kho hơn để làm như vậy sẽ cải thiện doanh thu hàng tồn kho.
Hàng tồn kho bao gồm tất cả hàng hóa mà một công ty có trong kho cuối cùng sẽ được bán.
 
Vòng quay hàng tồn kho cho biết số lần một công ty bán và thay thế hàng tồn kho của mình trong một khoảng thời gian cụ thể.
Công thức cho tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho là giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho trung bình trong cùng thời kỳ.

Tính toán doanh thu hàng tồn kho 

Giống như tỷ lệ doanh thu thông thường , doanh thu hàng tồn kho chi tiết số lượng hàng tồn kho được bán trong một khoảng thời gian. Để tính tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho, giá vốn hàng bán được chia cho hàng tồn kho trung bình trong cùng thời kỳ. 
 
Giá vốn hàng bán Invent Hàng tồn kho trung bình  hoặc doanh thu Hàng tồn kho
 
Hàng tồn kho trung bình được sử dụng theo tỷ lệ vì các công ty có thể có mức tồn kho cao hơn hoặc thấp hơn vào những thời điểm nhất định trong năm. Ví dụ: các nhà bán lẻ như Best Buy Co. Inc. ( BBY ) có thể có hàng tồn kho cao hơn dẫn đến các ngày lễ trong Q4 và mức tồn kho thấp hơn trong Q1 sau các ngày lễ. 
Giá vốn hàng bán  (giá vốn hàng bán ) là thước đo chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho một công ty. Giá vốn hàng bán có thể bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công liên quan trực tiếp đến hàng hóa được sản xuất và bất kỳ chi phí cố định nào của nhà máy hoặc chi phí cố định được sử dụng trực tiếp trong sản xuất hàng hóa. 
Số ngày bán hàng tồn kho (DSI) hoặc ngày hàng tồn kho
 
Số ngày bán hàng tồn kho (DSI) đo lường mất bao nhiêu ngày để hàng tồn kho biến thành doanh số. DSI, còn được gọi là hàng tồn kho ngày, được tính bằng cách lấy tỷ lệ nghịch của tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho nhân với 365. Điều này đặt con số vào bối cảnh hàng ngày, như sau:
 
(Hàng tồn kho trung bình Giá vốn hàng bán) x 365  
 
DSI thấp hơn là lý tưởng vì nó sẽ chuyển thành ít ngày hơn để biến hàng tồn kho thành tiền mặt. Tuy nhiên, giá trị DSI có thể khác nhau giữa các ngành công nghiệp. Do đó, điều quan trọng là so sánh DSI của một công ty với các công ty cùng ngành. Ví dụ, các công ty bán hàng tạp hóa, như siêu thị Kroger ( KR ), có hàng tồn kho ngày thấp hơn so với các công ty bán ô tô, như General Motors Co. ( GM ). 
 
 
Ví dụ về tính toán doanh thu hàng tồn kho
Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 1 năm 2018, Wal-Mart Stores ( WMT ) đã báo cáo doanh thu hàng năm là 500,34 tỷ đô la, hàng tồn kho cuối năm là 43,78 tỷ đô la và chi phí hàng hóa bán ra (hoặc chi phí bán hàng) là 373,40 tỷ đô la. 
 
Doanh thu hàng tồn kho của Walmart trong năm bằng:
 
$ 373,40 tỷ $ 43,78 tỷ = 8,53
 
Ngày tồn kho của nó bằng nhau:
 
(1 ÷ 8,53) x 365 = 42 ngày
 
Điều này cho thấy Walmart bán toàn bộ hàng tồn kho của mình trong khoảng thời gian 42 ngày, khá ấn tượng đối với một nhà bán lẻ lớn, toàn cầu như vậy.
 
Điểm mấu chốt
Tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho là một thước đo hiệu quả của việc một công ty biến hàng tồn kho thành doanh số tốt như thế nào. Tỷ lệ cũng cho thấy quản lý quản lý tốt chi phí liên quan đến hàng tồn kho như thế nào và liệu họ có mua quá nhiều hàng tồn kho hay quá ít.
 
Ngoài ra, doanh thu hàng tồn kho cho thấy công ty bán hàng hóa của mình tốt như thế nào. Nếu doanh số giảm hoặc nền kinh tế hoạt động kém, nó có thể hiển thị dưới dạng tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho thấp hơn. Thông thường, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho cao hơn được ưu tiên, vì nó chỉ ra rằng nhiều doanh số đang được tạo ra với một lượng hàng tồn kho nhất định.
 
Đôi khi tỷ lệ hàng tồn kho rất cao có thể dẫn đến doanh thu bị mất, vì không có đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu. Điều luôn luôn quan trọng là so sánh tỷ lệ doanh thu hàng tồn kho với điểm chuẩn của ngành để đánh giá xem một công ty có quản lý thành công hàng tồn kho của mình hay không.
 

Các tin cũ hơn