Cách tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội?


Cách tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội?

Cho em hỏi công nhân tham gia BHXH từ tháng 7, tuy nhiên bìa sổ BHXH cơ quan BHXH cấp ghi tháng 8, như vậy có bị ảnh hưởng khi giải quyết chế độ BHXH không? Người lao động có thể tra cứu quá trình đóng bảo hiểm ở đâu?
 
 
Câu trả lời:
Theo quy định Khoản 1, Điều 29 quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định: “Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”. Tuy nhiên, do đơn vị sử dụng lập hồ sơ và đề nghị cấp sổ BHXH cho người lao động không đúng thời gian quy định, vì vậy tháng cấp sổ BHXH trên bìa sổ BHXH không đúng với thời gian người lao động bắt đầu tham gia BHXH. Thời gian cấp sổ trên bìa sổ BHXH không khớp với thời gian bắt đầu tham gia BXHH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết các chế độ BHXH, khi giải quyết các chế độ BHXH cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào quá trình đóng BHXH ghi trên tờ rời của sổ BHXH.
 
Để biết quá trình tham gia BHXH của mình, Bạn có thể tra cứu tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

Bạn nên xem thêm:  Đổi lại sổ BHXH làm lại thẻ căn cước   &&&  chốt sổ bhxh doanh nghiệp bỏ trốn

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn