Cán cân thương mại (BOT) là gì?


Cán cân thương mại (BOT) là gì?

Định nghĩa:  Cán cân thương mại (BOT) là sự khác biệt về giá trị của tất cả hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia cụ thể trong một khoảng thời gian. Một cán cân thương mại tích cực hoặc thuận lợi xảy ra khi xuất khẩu vượt quá nhập khẩu. Một sự cân bằng tiêu cực hoặc bất lợi xảy ra khi điều ngược lại xảy ra. Nói một cách đơn giản, nếu một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn những gì họ nhập khẩu, trong một khoảng thời gian nhất định, quốc gia đó có BOT tích cực.

Cán cân thương mại có nghĩa là gì?

Định nghĩa của cán cân thương mại là gì?  BOT thường là thành phần lớn nhất trong tài khoản hiện tại của một quốc gia hoặc Cán cân thanh toán (BOP) và là một sự phản ánh quan trọng của kịch bản kinh doanh của một quốc gia. Hơn nữa, dữ liệu BOP cũng nêu bật những suy luận chính từ các màn trình diễn trong quá khứ, giúp tạo ra các chiến lược tốt hơn cho tương lai. Các thành phần đóng góp lớn cho  xuất khẩu / nhập khẩu  có thể dễ dàng được xác định và cải thiện.
 
 
 
Thí dụ
Quốc gia X xuất khẩu 1 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ cho năm tài chính 2015-2016, trong khi cùng kỳ, nó đã nhập khẩu 1,5 tỷ đô la hàng hóa. Do đó, đất nước này có sự cân bằng không thuận lợi vì nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Điều này thường được coi là không thuận lợi vì nó cho thấy quốc gia sản xuất ít và phụ thuộc vào nước ngoài như thế nào.
Các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh tập trung rất nhiều vào cùng và đảm bảo xuất khẩu cao su ngày càng nhiều trong những năm tới. Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến sự chú ý nguy hiểm đến việc trồng ngũ cốc thực phẩm, được quan sát từ giá trị nhập khẩu cao trong cán cân thương mại của năm cụ thể.
 
Do đó, điều bắt buộc đối với các nhà hoạch định chính sách là tốt nhất là tập trung chủ yếu vào các trung tâm lợi nhuận chính, nhưng không phải trả giá cho những nhu cầu rất cơ bản bị bỏ hoang. Điều này có thể dẫn đến nhập khẩu tốn kém hơn. Hơn nữa, dữ liệu BOT cũng phản ánh hiệu quả của một quốc gia đã sử dụng các yếu tố sản xuất chính  của mình  trong quá khứ và mô tả rõ ràng viễn cảnh mà một quốc gia đang hướng tới.
 
Tóm tắt định nghĩa:
Xác định cán cân thương mại:  BOT có nghĩa là sự khác biệt giữa hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của một quốc gia với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu.
 

Các tin cũ hơn