Câu hỏi Tại sao bạn nghĩ bạn sẽ làm tốt công việc này?


Câu hỏi Tại sao bạn nghĩ bạn sẽ làm tốt công việc này?

Đừng sử dụng câu hỏi này như một cơ hội để khoe khoang về các kỹ năng của bạn. Thay vào đó, hãy chuẩn bị cho câu hỏi này bằng cách phân tích các kỹ năng và thế mạnh của bạn và cách chúng phù hợp với những gì công ty cần.
 
Đừng làm quá
 
Đừng nói với người phỏng vấn rằng bạn sẽ điều hành công ty như thế nào. Đừng nói rằng bạn là một ứng cử viên xuất sắc như thế nào. Bạn phải để cho kỹ năng và nền tảng của bạn nói cho chính họ.
 
Bạn cần sao lưu các kỹ năng của mình bằng các bằng chứng và liên quan chúng với vai trò bạn đang tìm kiếm. Chia sẻ kinh nghiệm trong quá khứ của bạn sẽ giúp nhà tuyển dụng tập trung vào những gì bạn cung cấp.
 
 
Ý nghĩa thực sự của chúng là gì
 
Khi bạn được hỏi câu hỏi này, đây là cơ hội để bạn kết hợp những điểm mạnh của mình với những phẩm chất cần thiết để thực hiện công việc. Biết những gì nhà tuyển dụng thực sự muốn, và đánh giá cách bạn phù hợp với vị trí bạn đang ứng tuyển. Bạn sẽ cần tự nhận thức và khả năng phân tích.
 
Nghiên cứu
 
Tìm hiểu thêm về công việc, và tham khảo các năng lực trong mô tả công việc. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết, hãy cung cấp bằng chứng và kết quả sẽ thuyết phục được người phỏng vấn.
 
Đó là lý do tại sao cần nghiên cứu một bản mô tả công việc , một mục tiêu nghề nghiệp thật cụ thể...trước khi ứng tuyển vào vị trí có sẵn. Khi bạn đã chuẩn bị, bạn có thể sử dụng cuộc phỏng vấn như một cơ hội để bán mình, mà không cần phải khoe khoang về tài năng của bạn. Nếu bạn có nhiều kỹ năng, bạn có thể tập trung vào những gì công ty thực sự cần.
 
Chuẩn bị theo những gì cần thiết cho công việc; nói chuyện với những người trong ngành, hoặc thậm chí những người ở bên trong để có ý tưởng về những gì nó giống như làm việc trong lĩnh vực này. Khi bạn có thêm kiến ​​thức và thông tin về vị trí, bạn sẽ ngày càng tự tin hơn.
 
Bạn không thể luôn luôn dựa vào sơ yếu lý lịch của bạn để nói cho bạn. Bạn phải mang tất cả các thành tựu của bạn cùng với thông tin đăng nhập của bạn trên giấy cũng như trong cuộc phỏng vấn. Khi bạn chuẩn bị đầy đủ và khi bạn quen thuộc với công việc, công ty và những gì bạn muốn, bạn sẽ biến mình thành một ứng cử viên không thể cưỡng lại.
 
 
Chúc bạn thành công !
 

Các tin cũ hơn