Chọn ngày tốt trong tháng 10 ra đăng ký kinh doanh


Chọn ngày tốt trong tháng 10 ra đăng ký kinh doanh

Bạn có duy tâm hay không ? Nếu bạn là người duy tâm muốn chọn ngày tốt để ra đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, cho sự nghiệp của bạn tại sao không lựa chọn. Hiện nay có một số bạn có nhu cầu muốn ra đăng ký kinh doanh theo ngày định sẵn, ngày đi xem từ các thầy từ trước. Nếu bạn không có thời gian đi xem cụ thể có thể xem bảng tính cụ thể dưới đây của chúng tôi có thể cho mình một lựa chọn gần chính xác.

Dưới đây danh sách ngày tốt trong tháng 10 để ra đăng ký kinh doanh:

* Các bạn lưu ý : Chúng tôi sẽ không liệt kê các ngày rơi vào T7, CN, Ngày lễ ngày này chúng tôi không làm việc nên các vị muốn ra là điều không thể.

Thứ Ngày dương Ngày âm Hợp Xung Tuổi Khắc Tháng
Thứ Tư 02/10 04/09
Tam hợp: Tý, Thìn, Lục hợp: Tỵ
Hình: Dần, Tỵ, Hại: Hợi, Xung: Dần
Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Năm 03/10 05/09
Tam hợp: Tỵ, Sửu, Lục hợp: Thìn
Hình: Dậu, Hại: Tuất, Xung: Mão
Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ ba 08/10 10/09
Tam hợp: Ngọ, Tuất, Lục hợp: Hợi
Hình: Tỵ, Thân, Hại: Tỵ, Xung: Thân
Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh Thân, Giáp Thân
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Năm 10/10 12/09
Tam hợp: Thân, Tý, Lục hợp: Dậu
Hình: Thìn, Hại: Mão, Xung: Tuất
Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Sáu 11/10 13/09
Tam hợp: Dậu, Sửu, Lục hợp: Thân
Hình: Dần, Thân, Hại: Dần, Xung: Hợi
Tuổi bị xung khắc với ngày: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Hai 14/10 16/09
Tam hợp: Tý, Thìn, Lục hợp: Tỵ
Hình: Dần, Tỵ, Hại: Hợi, Xung: Dần
Tuổi bị xung khắc với ngày: Mậu Dần, Bính dần, Canh Ngọ, Canh Tý
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Ba 15/10 17/09
Tam hợp: Tỵ, Sửu, Lục hợp: Thìn
Hình: Dậu, Hại: Tuất, Xung: Mão
Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ Mão , Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Năm 17/10 19/09
Tam hợp: Mùi, Mão, Lục hợp: Dần
Hình: Hợi, Hại: Thân, Xung: Tỵ
Tuổi bị xung khắc với ngày: Kỷ Tỵ , Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Hợi, Quý Sửu
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Ba 22/10 24/09
Tam hợp: Thân, Tý, Lục hợp: Dậu
Hình: Thìn, Hại: Mão, Xung: Tuất
Tuổi bị xung khắc với ngày: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần, Bính Tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Tư 23/10 25/09
Tam hợp: Dậu, Sửu, Lục hợp: Thân
Hình: Dần, Thân, Hại: Dần, Xung: Hợi
Tuổi bị xung khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, Đinh Hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất
Thứ Hai 28/10 01/10
Tam hợp: Dần, Ngọ, Lục hợp: Mão
Hình: Sửu, Mùi, Hại: Dậu, Xung: Thìn
Tuổi bị xung khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi
Thứ Ba 29/10 02/10
Tam hợp: Mùi, Mão, Lục hợp: Dần
Hình: Hợi, Hại: Thân, Xung: Tỵ
Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi
Thứ Năm 31/10 04/10
Tam hợp: Tỵ, Dậu, Lục hợp: Tý
Hình: Mùi, Tuất, Hại: Ngọ, Xung: Mùi
Tuổi bị xung khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, ất Mão
Tuổi bị xung khắc với tháng: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi

Tất cả chỉ mang tính tương đối, để tham khảo. Nếu quý vị muốn thực hiện ra đăng ký kinh doanh theo ngày yêu cầu hãy liên hệ với chúng tôi được hỗ trợ tư vấn, báo giá cụ thể.

Tel/Zalo: 0973 981 661 

Thành lập công ty cổ phần cấp tốc

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cấp tốc

Đăng ký địa điểm kinh doanh cấp tốc

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn