dịch vụ thành lập doanh nghiệp

CHỦ DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Kế toán giá thành sản phẩm dich vụ doanh nghiệp

Kế toán giá thành sản phẩm dich vụ doanh nghiệp

Trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức kinh doanh, loại sản phẩm dịch vụ và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để xác định đôì tượng tính giá thành phù họp.
Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất dịch vụ

Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất dịch vụ

Mỗi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có đặc điểm kinh doanh khác nhau nên đối tượng tập hợp chi phí cũng có thê khác nhau.
Doanh thu dịch vụ là gì?

Doanh thu dịch vụ là gì?

Kinh doanh dịch vụ là hoạt động cung ứng lao vụ, dịch vụ cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đời sông xã hội cũng như đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất, kinh doanh.
Đánh giá chi phí, giá thành sản phẩm dịch vụ

Đánh giá chi phí, giá thành sản phẩm dịch vụ

các doanh nghiệp cần phải biết được chi phí dùng để sản xuất và cung câp sản phẩm dịch vụ là bao nhiêu và nó phải nằm trong giói hạn của sự bù đắp, nêu vượt qua giới hạn này thì doanh nghiệp sẽ bị phá sản.
Nộp tờ khai thuế môn bài qua thuedientu.gdt.gov.vn

Nộp tờ khai thuế môn bài qua thuedientu.gdt.gov.vn

Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết, đầy đủ tất cả các bước để một bạn kế toán chưa biết gì cũng có thể đăng ký, nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp
Hướng dẫn đăng ký tài khoản doanh nghiệp trang thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn đăng ký tài khoản doanh nghiệp trang thuedientu.gdt.gov.vn

Hệ thống mới này đã được nâng cấp rất nhiều cho kế toán tránh nhiều trường hợp bị lỗi java, lỗi không nộp được tờ khai, được báo cáo thuế quý tháng.
Công tác kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Công tác kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

Công tác kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Các giả thuyết và nguyên tắc kế toán cơ bản doanh nghiệp

Các giả thuyết và nguyên tắc kế toán cơ bản doanh nghiệp

Các giả thuyết và nguyên tắc kế toán cơ bản doanh nghiệp kế toán các hoạt động của doanh nghiệp, của tổ chức tách rời khỏi các hoạt động của chủ sở hữu doanh nghiệp ; hay tổ chức và độc lập khỏi hoạt động của tất cả các doanh
Các đặc điểm và phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ

Các đặc điểm và phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh dịch vụ là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều mặt khác nhau của đời sông xã hội (hoạt động xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị, giao lưu quốc tế...).
Môi trường kế toán là gì?

Môi trường kế toán là gì?

Môi trường kế toán là một phạm trù rất rộng, nó bao gồm môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường xã hội, môi trường pháp lý.
Hướng dẫn xử lý chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân

Hướng dẫn xử lý chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân

Đó là sai lầm cần tránh nhưng đến khi không tránh được nữa chót chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân rồi thì sẽ phải xử lý như thế nào ?.
Kiểm tra số tài khoản ngân hàng đã được đăng ký với SKHĐT

Kiểm tra số tài khoản ngân hàng đã được đăng ký với SKHĐT

Hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra số tài khoản ngân hàng đã được đăng ký với SKHĐT sở kế hoạch đầu tư hay chưa ?
Mã HS là gì? Cấu trúc mã HS

Mã HS là gì? Cấu trúc mã HS

HS là viết tắt của Hệ thống hài hòa. Nó được phát triển bởi WCO ( Tổ chức Hải quan Thế giới ) như một danh pháp sản phẩm quốc tế đa năng mô tả loại hàng hóa được vận chuyển.
Môi trường kinh doanh là gì?

Môi trường kinh doanh là gì?

Môi trường kinh doanh là gì? Định nghĩa: Môi trường kinh doanh là tập hợp các yếu tố liên quan chặt chẽ với các hoạt động của doanh nghiệp.
Chu kỳ kinh doanh là gì?

Chu kỳ kinh doanh là gì?

Chu kỳ kinh doanh là gì? Định nghĩa: Một chu kỳ kinh doanh, còn được gọi là chu kỳ kinh tế, là thời kỳ thay đổi hoạt động kinh tế bao gồm các mở rộng và các cơn co thắt được đo bằng GDP thực tế.
Bảng cân đối ngân sách là gì?

Bảng cân đối ngân sách là gì?

Bảng cân đối ngân sách là gì? Định nghĩa: Bảng cân đối ngân sách là một báo cáo mà ban quản lý sử dụng để dự đoán mức độ tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu dựa trên ngân sách cho kỳ kế toán hiện tại.
Thặng dư ngân sách là gì?

Thặng dư ngân sách là gì?

Thặng dư ngân sách là gì? Định nghĩa: Thặng dư ngân sách đề cập đến số tiền mà doanh thu của một công ty vượt quá chi phí của nó. Nói cách khác, nó đo lường số tiền mà công ty còn lại sau khi thanh toán tất cả các chi phí.
Ngân sách thiếu hụt là gì?

Ngân sách thiếu hụt là gì?

Ngân sách thiếu hụt là gì? Định nghĩa: thâm hụt ngân sách là tổn thất tài chính trong khoảng thời gian mà chi phí vượt quá doanh thu. Khái niệm này thường được sử dụng trong kinh doanh nhưng thường được sử dụng để chỉ chi tiêu chính phủ vượt quá doanh thu thu được.
Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn là gì?

Điểm hòa vốn là gì? Định nghĩa: Điểm hòa vốn là mức sản xuất trong đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Nói cách khác, điểm hòa vốn là nơi một công ty tạo ra cùng một khoản doanh thu như chi phí trong quá trình sản xuất hoặc một kỳ kế toán.
Hướng dẫn kiểm tra chi nhánh, văn phòng đại diện của một công ty

Hướng dẫn kiểm tra chi nhánh, văn phòng đại diện của một công ty

Hôm nay Thanhlapdn.vn Sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra thông tin ngày thành lập, địa chỉ cụ thể về số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của một công ty bất kỳ mà bạn muốn.
Tỷ lệ sai lệch cơ sở là gì?

Tỷ lệ sai lệch cơ sở là gì?

Tỷ lệ sai lệch cơ sở là gì? Sai lầm về tỷ lệ cơ sở, hoặc bỏ qua tỷ lệ cơ sở, là một lỗi nhận thức trong đó quá ít trọng lượng được đặt vào tỷ lệ khả năng (ban đầu) của cơ sở (ví dụ: xác suất của A cho B).
Khấu trừ mua lại là gì ?

Khấu trừ mua lại là gì ?

Khấu trừ mua lại là gì ? Các khoản khấu trừ mua lại có thể được sử dụng bởi các chủ nhà mua bảo hiểm tài sản, đặc biệt nếu khoản khấu trừ theo yêu cầu được đặt ở mức cao.
Khoản khấu trừ ngược là gì ?

Khoản khấu trừ ngược là gì ?

Khoản khấu trừ ngược là gì ? Khoản khấu trừ ngược lại là một tính năng của chính sách bảo hiểm, theo đó khoản khấu trừ bằng với số tiền chính sách.
Thu hồi nợ xấu là gì?

Thu hồi nợ xấu là gì?

Thu hồi nợ xấu là khoản thanh toán nhận được cho một khoản nợ đã được xóa và được coi là không thể thu được. Khoản phải thu có thể đến dưới dạng khoản vay, hạn mức tín dụng hoặc bất kỳ khoản phải thu nào khác.
123
0973.981.661