Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra về BHXH?


Tổ chức công đoàn có quyền và trách nhiệm gì trong lĩnh vực BHXH?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 14 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, tô chức công đoàn có quyên và trách nhiệm như sau:

      1. Tổ chức công đoàn có các quyền:

 1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia BHXH;
 2. Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về BHXH của người lao động;
 3. Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH;
 4. Khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật công đoàn.
 1. Tổ chức công đoàn có các trách nhiệm sau đây:
 1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho người lao động;
 2. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về BHXH;
 3. Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH.

- Cả nhà mình ơi, các anh chị em nhà mình có ai đã từng tiếp thanh tra BHXH chưa ạ? mình vừa nhận được thông báo là sẽ được tiếp đoàn thanh tra vào ngày 7/06/2019. Các bạn đã tiếp rồi thì cho mình xin ít kinh nghiệm 

- Có Anh/Chị nào trong hội có kinh nghiệm tiếp đoàn kiểm tra BHXH, Cho e xin ít kinh nghiệm với ạ. Hồ sơ e cũng chuẩn bị đủ theo yêu cầu rồi nhưng bên e cty Xây dựng chủ yếu là thi công. Lần đầu làm việc với BHXH mà e lo quá.

Cơ quan nào thực hiện chức năng thanh tra về BHXH?

Trả lòi:

Theo quy định tại Điều 13 Luật bào hiêm xã hội năm 2014, chức năng thanh ưa về BHXH thuộc các cơ quan sau:

 1. Thanh tra lao động - thương binh và xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH theo quy định của pháp luật về thanh tra.
 2. Thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về.quản lý tài chính BHXH theo quy định của pháp luật về thanh tra.
 3. Cơ quan BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định cùa Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và quy định khác của pháp luật -CÓ liên quan.

Xem thêm: hồ sơ thành lập công ty tại từ liêm  &&  đánh giá chi phí giá thành dịch vụ

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn