Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Bút Chì


Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Bút Chì

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Bút Chì Mã số doanh nghiệp:0316228547 Địa chỉ trụ sở chính:62L/34 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BÚT CHÌ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:PENCIL EDUCATION TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt:
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0316228547
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:20/04/2020
Tên người đại diện theo pháp luậtHUỲNH THANH TÙNG
Địa chỉ trụ sở chính:62L/34 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

5629

Dịch vụ ăn uống khác

Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng trong khoảng thời gian cụ thể

5621

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

7310

Quảng cáo

8230

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

4312

Chuẩn bị mặt bằng

8533

Đào tạo cao đẳng

(chỉ hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục) (không hoạt động tại trụ sở)

8531

Đào tạo sơ cấp

(chỉ hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục) (không hoạt động tại trụ sở)

8532

Đào tạo trung cấp

(chỉ hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục) (không hoạt động tại trụ sở)

8559 (Chính)

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năm đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)

8512

Giáo dục mẫu giáo

(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)

8511

Giáo dục nhà trẻ

(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)

8551

Giáo dục thể thao và giải trí

(chỉ hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8521

Giáo dục tiểu học

(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)

8522

Giáo dục trung học cơ sở

(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)

8523

Giáo dục trung học phổ thông

(chỉ được hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)

8552

Giáo dục văn hoá nghệ thuật

(chỉ hoạt động sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về dạy nghề; giáo dục)(trừ kinh doanh vũ trường)

6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7410

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

(trừ thiết kế công trình Xây dựng )

9101

Hoạt động thư viện và lưu trữ

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

8560

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học

7490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

5820

Xuất bản phần mềm

Chi tiết: Sản xuất phần mềm

6190

Hoạt động viễn thông khác

6201

Lập trình máy vi tính

6202

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

6312

Cổng thông tin

6399

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

Tin Tức Liên Quan:

⇒ vòng quay hàng tồn kho

⇒ kinh doanh là gì

⇒ mục tiêu nghề nghiệp

Các tin cũ hơn