Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Todayclass


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Todayclass

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Todayclass Mã số doanh nghiệp:0316225698 Địa chỉ trụ sở chính:52 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TODAYCLASS
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:TODAYCLASS
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0316225698
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:30/03/2020
Tên người đại diện theo pháp luậtLÊ THỊ VÂN TRANG
TRỊNH ANH ĐỨC
Địa chỉ trụ sở chính:52 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

8560 (Chính)

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

9522

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

6209

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6311

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

6312

Cổng thông tin

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: (trừ đầu giá tài sản)

8230

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

(trừ dịch vụ lấy lại tài sản, máy thu tiền xu đỗ xe, hoạt động đấu giá độc lập, quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

8532

Đào tạo trung cấp

(không hoạt động tại trụ sở).

8559

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)

Tin Tức Liên Quan:

⇒ tính vòng quay hàng tồn kho

⇒ môi trường kinh doanh quốc tế

Các tin cũ hơn