Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tài Chính Group


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tài Chính Group

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tài Chính Group Mã số doanh nghiệp:0316229942 Địa chỉ trụ sở chính:34 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH GROUP
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0316229942
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:01/04/2020
Tên người đại diện theo pháp luậtLÊ MẠNH HOÀNG
Địa chỉ trụ sở chính:34 Đường số 12, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (trừ đấu giá tài sản)

7710

Cho thuê xe có động cơ

(không hoạt động tại trụ sở)

7721

Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

(không hoạt động tại trụ sở) (trừ loại Nhà nước cấm)

7729

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác

(không hoạt động tại trụ sở)

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

(không hoạt động tại trụ sở) (trừ loại Nhà nước cấm)

4511

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

(không hoạt động tại trụ sở)

4530

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

(không bao gồm ngành đấu giá hàng hóa) (không hoạt động tại trụ sở)

4541

Bán mô tô, xe máy

(không hoạt động tại trụ sở)

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (không hoạt động tại trụ sở)

7820

Cung ứng lao động tạm thời

(không hoạt động tại trụ sở)

4620

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở)

4632

Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Bán buôn thuỷ sản; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở)

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn thiết bị chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn con giống chăn nuôi, bán buôn phụ liệu may mặc (không hoạt động tại trụ sở)

0162

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý (trừ đấu giá tài sản)

0146

Chăn nuôi gia cầm

(không hoạt động tại trụ sở)

4771

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc

1080

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Chi tiết: Sản xuất thức ăn chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở)

1010

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

(không hoạt động tại trụ sở) (trừ giết mổ gia súc, gia cầm)

6492 (Chính)

Hoạt động cấp tín dụng khác

Chi tiết: Hoạt động cầm đồ (hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Tin Tức Liên Quan:

► mục tiêu nghề nghiệp hay

► thặng dư ngân sách là gì

► tra cứu địa điểm kinh doanh

Các tin cũ hơn