Công Ty Cổ Phần Vân Đồn Composite


Công Ty Cổ Phần Vân Đồn Composite

Công Ty Cổ Phần Vân Đồn Composite Mã số doanh nghiệp:5702017123 Địa chỉ trụ sở chính:Thôn 8, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN ĐỒN COMPOSITE
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:VAN DON COMPOSITE JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt:
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:5702017123
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:16/10/2019
Tên người đại diện theo pháp luậtĐỖ HỒNG QUÂN
Địa chỉ trụ sở chính:Thôn 8, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn các máy loại máy thủy động cơ

4632

Bán buôn thực phẩm

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất áo phap

7912

Điều hành tua du lịch

9321

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

5011

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

2599

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng nhôm

4291

Xây dựng công trình thủy

4292

Xây dựng công trình khai khoáng

4293

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Loại trừ: Đấu giá

2011

Sản xuất hoá chất cơ bản

9312

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

3011 (Chính)

Đóng tàu và cấu kiện nổi

3012

Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

3830

Tái chế phế liệu

2220

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chi tiết: Sản xuất vật liệu composite và các sản phẩm làm từ vật liệu composite, sơn, vecni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

Tin Tức Liên Quan:

⇒ chi phí sửa chữa ô tô hạch toán vào đâu

⇒ thặng dư ngân sách là gì

⇒ vai trò môi trường kinh doanh

Các tin cũ hơn