Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tài Nguyên Môi Trường Phúc Hưng


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tài Nguyên Môi Trường Phúc Hưng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tài Nguyên Môi Trường Phúc Hưng Mã số doanh nghiệp:0109112343 Địa chỉ trụ sở chính:Số 9F4 khu B cụm 591, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG PHÚC HƯNG
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0109112343
Loại hình pháp lý:Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập:05/03/2020
Tên người đại diện theo pháp luậtLÊ THỊ HÀ
Địa chỉ trụ sở chính:Số 9F4 khu B cụm 591, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4211

Xây dựng công trình đường sắt

4212

Xây dựng công trình đường bộ

4221

Xây dựng công trình điện

4222

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4223

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4229

Xây dựng công trình công ích khác

4291

Xây dựng công trình thủy

4292

Xây dựng công trình khai khoáng

4293

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4311

Phá dỡ

4312

Chuẩn bị mặt bằng

4321

Lắp đặt hệ thống điện

4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4329

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4662

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Trừ kinh doanh vàng miếng và các loại nhà nước cấm

4663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

7110 (Chính)

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:Khảo sát xây dựng;Lập quy hoạch xây dựng;Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;Tư vấn quản lý dự án;Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;Thi công xây dựng công trình;Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng;Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (Khoản 19 điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP) - Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình;Thiết kế điện - cơ điện công trình;Thiết kế cấp - thoát nước;Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình (Khoản 14 Điều 1 nghị định 42/2017/NĐ-CP) - Khảo sát địa hình;Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình. (Khoản 1 Điều 46 nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ. (Khoản 1 Điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP) - Hoạt động đo đạc bản đồ

7410

Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

4752

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

1811

In ấn

1812

Dịch vụ liên quan đến in

7310

Quảng cáo

( Trừ quảng cáo thuốc lá)

7020

Hoạt động tư vấn quản lý

7120

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản

7490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn chuyển giao công nghệ

Tin Tức Liên Quan:

bài tập kế toán nhượng bán tài sản cố định

bài tập kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh

 

Các tin cũ hơn