Công ty lý tưởng của bạn là gì?


Công ty lý tưởng của bạn là gì?

Người phỏng vấn thường hỏi câu hỏi này để tìm hiểu xem bạn biết bao nhiêu về công ty bạn đang ứng tuyển, cùng với ngành bạn chọn.
 
Đồng thời, câu hỏi kiểm tra mức độ phù hợp của bạn với tổ chức. Câu trả lời của bạn sẽ giúp người phỏng vấn đánh giá xem bạn có thể đáp ứng yêu cầu và mong đợi hay không.
 
 
Làm nghiên cứu của bạn
 
Tìm hiểu một cái gì đó về công ty bằng cách kiểm tra trang web của họ. Giữ các tab trên bất kỳ cập nhật liên quan đến công ty. Nó là tốt hơn để giữ trọng tâm của câu trả lời của bạn trên vô hình.
 
Tránh xa những lời sáo rỗng
 
Sử dụng một câu trả lời sáo rỗng sẽ tập trung nhiều hơn vào công ty hơn là chính bạn. Đừng ghi nhớ nội dung từ trang web từng chữ. Sử dụng thông tin để giúp bạn hiểu rằng bạn đã hoàn thành bài tập về nhà trước thời hạn.
 
Mô tả công ty lý tưởng của bạn
 
Trong khi cung cấp mô tả của bạn, đừng phạm sai lầm khi đề cập đến tên của công ty bạn đang ứng tuyển. Mô tả công ty lý tưởng của bạn mà không phải lo lắng về người phỏng vấn của bạn. Nếu bạn nói rõ suy nghĩ của mình, người quản lý tuyển dụng của bạn sẽ xem bạn có phù hợp hay không.
 
Chuẩn bị là chìa khóa
 
Điều quan trọng là chuẩn bị nhiều ngày trước cuộc phỏng vấn để tránh làm hỏng một câu hỏi. Chuẩn bị cũng sẽ giúp bạn có được sự tự tin trong cuộc phỏng vấn. (Nếu có thể, hãy để một người bạn giúp đỡ.)
 
Giám sát LinkedIn của bạn
 
Khi bạn đang xin việc mới, đừng quên kiểm tra tài khoản LinkedIn của bạn và tìm hiểu xem có ai trong mạng của bạn thực sự làm việc hoặc biết điều gì đó về công ty không. Điều này có thể cung cấp cho bạn một lợi thế, đặc biệt nếu người đó sẵn sàng chứng minh cho các kỹ năng, tài năng và đạo đức làm việc của bạn.
 
Một khi bạn xem xét những lời khuyên dễ dàng này, trả lời câu hỏi này không nên là một quả bóng cong. Tiếp tục thực hành và tập trung để hạ cánh công việc bạn muốn.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn