Công ty nợ tiền BHXH tôi có được chốt sổ không?


Công ty nợ tiền BHXH tôi có được chốt sổ không?

Một thực trạng hiện nay mà rất nhiều công ty doanh nghiệp đang gặp phải đó là " Nợ tiền đóng BHXH của người lao động " mặc dù người lao động đã đóng đầy đủ tiền cho doanh nghiệp trương hợp dưới đây cũng vậy.
 
Công ty tôi công tác hiện đang nợ tiền BHXH khoảng 3 năm. Cá nhân tôi xin chấm dứt HĐLĐ với công ty và muốn chốt sổ BHXH để chuyển đến nơi công tác mới. Tôi đã tự bỏ tiền đóng toàn bộ số tiền mà đáng ra công ty phải đóng cho tôi. Vậy tôi có chốt được sổ BHXH không? Nếu được thì phải chờ bao nhiêu lâu ?
 
 
Câu trả lời:
Tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BH thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho NLĐ”.
 
Vì vậy, sau khi công ty đóng trước tiền BHXH, BH thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định để cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH đến thời điểm chấm dứt HĐLĐ cơ quan BHXH sẽ thực hiện chốt sổ BHXH cho bạn đến thời điểm tháng 12/2018. Thời hạn xác nhận sổ BHXH: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn