Công Ty TNHH Con Khỉ Vàng Jsl


Công Ty TNHH Con Khỉ Vàng Jsl

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0108862015
Địa chỉ: Số nhà 71 ngách 85 ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Ngày cấp giấy phép: 09/08/2019
Ngày hoạt động: 09/08/2019 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
2 Đại lý   46101
3 Môi giới   46102
4 Đấu giá   46103
5 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
6 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
7 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
8 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
9 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu   77309
10 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
11 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm   78100
12 Cung ứng lao động tạm thời   78200
13 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830  
14 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước   78301
15 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài   78302
16 Đại lý du lịch   79110
17 Điều hành tua du lịch   79120
18 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch   79200
19 Hoạt động bảo vệ cá nhân   80100
20 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn   80200
21 Dịch vụ điều tra   80300
22 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp   81100
23 Vệ sinh chung nhà cửa   81210
24 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác   81290
25 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan   81300
26 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp   82110

 

Các tin cũ hơn