Công Ty TNHH Công Nghệ Con Tôm Hùm


Công Ty TNHH Công Nghệ Con Tôm Hùm

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0108857865
Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà VPBank Tower, số 89 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiện
Ngày cấp giấy phép: 07/08/2019
Ngày hoạt động: 07/08/2019
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
2 Đại lý   46101
3 Môi giới   46102
4 Đấu giá   46103
5 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741  
6 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 47411
7 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412
8 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420
9 Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 4774  
10 Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 47741
11 Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 47749
12 Hoạt động viễn thông khác 6190  
13 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901
14 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909
15 Lập trình máy vi tính   62010
16 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020
17 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090
18 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110
19 Cổng thông tin   63120
20 Hoạt động thông tấn   63210
21 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290
22 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110
23 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190
24 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200
25 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300
26 Hoạt động cho thuê tài chính   64910
27 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920
28 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
29 Bảo hiểm nhân thọ   65110
30 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490  
31 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901
32 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 74909
33 Hoạt động thú y   75000
34 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730  
35 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301
36 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302
37 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303
38 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309
39 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400
40 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100
41 Cung ứng lao động tạm thời   78200
42 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531  
43 Giáo dục trung học cơ sở   85311
44 Giáo dục trung học phổ thông   85312
45 Giáo dục nghề nghiệp 8532  
46 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp   85321
47 Dạy nghề   85322
48 Đào tạo cao đẳng   85410
49 Đào tạo đại học và sau đại học   85420
50 Giáo dục thể thao và giải trí   85510
51 Giáo dục văn hoá nghệ thuật   85520
52 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu   85590
53 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục   85600

 

Các tin cũ hơn