Công Ty TNHH Công Nghệ Credito Châu Á


Công Ty TNHH Công Nghệ Credito Châu Á

Công Ty TNHH Công Nghệ Credito Châu Á Mã số thuế: 0108763335 Địa chỉ: Số 51, Ngõ 16 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0108763335
Địa chỉ: Số 51, Ngõ 16 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Sỹ Quốc
Ngày cấp giấy phép: 31/05/2019
Ngày hoạt động: 31/05/2019
 
 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610  
2 Đại lý   46101
3 Môi giới   46102
4 Đấu giá   46103
5 Hoạt động viễn thông khác 6190  
6 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901
7 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909
8 Lập trình máy vi tính   62010
9 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020
10 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090
11 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110
12 Cổng thông tin   63120
13 Hoạt động thông tấn   63210
14 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290
15 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110
16 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190
17 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200
18 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300
19 Hoạt động cho thuê tài chính   64910
20 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920
21 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
22 Bảo hiểm nhân thọ   65110
23 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490  
24 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901
25 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 74909
26 Hoạt động thú y   75000
27 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830  
28 Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước   78301
29 Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài   78302
30 Đại lý du lịch   79110
31 Điều hành tua du lịch   79120
32 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch   79200
33 Hoạt động bảo vệ cá nhân   80100
34 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn   80200
35 Dịch vụ điều tra   80300
36 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp   81100
37 Vệ sinh chung nhà cửa   81210
38 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác   81290
39 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan   81300
40 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp   82110

 

Các tin cũ hơn