Công Ty TNHH Khiêm Kiên


Công Ty TNHH Khiêm Kiên

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0108875014
Địa chỉ: Xóm Trại, Thôn Mỹ Lương, Xã Mỹ Lương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khiêm
Ngày cấp giấy phép: 21/08/2019
Ngày hoạt động: 21/08/2019 
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322  
2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221
3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222
4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290
5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300
6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900
7 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933  
8 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331
9 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332
10 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333
11 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334
12 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339
13 Vận tải đường ống   49400
14 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012  
15 Vận tải hàng hóa ven biển   50121
16 Vận tải hàng hóa viễn dương   50122
17 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022  
18 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221
19 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222
20 Vận tải hành khách hàng không   51100
21 Vận tải hàng hóa hàng không   51200
22 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
23 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan   52101
24 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)   52102
25 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác   52109
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221  
27 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt   52211
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   52219
29 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222  
30 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương   52221
31 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa   52222
32 Bốc xếp hàng hóa 5224  
33 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241
34 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242
35 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243
36 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244
37 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245
38 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  
39 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291
40 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292
41 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299
42 Bưu chính   53100
43 Chuyển phát   53200

 

Các tin cũ hơn