0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phúc Thịnh

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phúc Thịnh mã số doanh nghiệp 1300567458 địa chỉ trụ sở 105D, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Bến Tre
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh một thành viên phúc thịnh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2013-10-23
Mã số doanh nghiệp: 1300567458
Ngày bắt đầu thành lập:24/12/2009
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Thị Thanh Vân
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Thành phố Bến Tre
Địa chỉ trụ sở chính:105D, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Bến Tre

Ngành Nghề Kinh Doanh: