0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Quang Phúc

Công Ty Tnhh Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Quang Phúc mã số doanh nghiệp 3800798471 địa chỉ trụ sở Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh một thành viên sản xuất thương mại quang phúc
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 3800798471
Ngày bắt đầu thành lập:05/12/2011
Người đại diện pháp luật:Lê Trọng Hiền
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Thị xã Phước Long
Địa chỉ trụ sở chính:Khu phố Phước Sơn, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước

Ngành Nghề Kinh Doanh: