Công Ty TNHH MTV JML Việt Nam


Công Ty TNHH MTV JML Việt Nam

Công Ty TNHH MTV JML Việt Nam Mã số doanh nghiệp:0109084248 Địa chỉ trụ sở chính:79 đường Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH MTV JML VIỆT NAM
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:MTV JML VIỆT NAM COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:JML
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:0109084248
Loại hình pháp lý:Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Ngày bắt đầu thành lập:10/02/2020
Tên người đại diện theo pháp luậtĐẶNG HÀ LINH
Địa chỉ trụ sở chính:79 đường Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:

8560

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

3812

Thu gom rác thải độc hại

3821

Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

3822

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

3830

Tái chế phế liệu

4101

Xây dựng nhà để ở

4102

Xây dựng nhà không để ở

4211

Xây dựng công trình đường sắt

4212

Xây dựng công trình đường bộ

4221

Xây dựng công trình điện

4222

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4223

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4229

Xây dựng công trình công ích khác

4311

Phá dỡ

4312

Chuẩn bị mặt bằng

4321

Lắp đặt hệ thống điện

4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4329

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

3811

Thu gom rác thải không độc hại

4610 (Chính)

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa

4631

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

4632

Bán buôn thực phẩm

4633

Bán buôn đồ uống

4634

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

4662

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

(Không bao gồm mua bán vàng miếng)

4711

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4719

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4721

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

4723

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

4724

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

4781

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4789

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5610

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

7710

Cho thuê xe có động cơ

7810

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

(Không bao gồm hoạt động đấu giá, dịch vụ lấy lại tài sản)

8511

Giáo dục nhà trẻ

8512

Giáo dục mẫu giáo

8531

Đào tạo sơ cấp

8532

Đào tạo trung cấp

8533

Đào tạo cao đẳng

Tin Tức Liên Quan:

thành lập doanh nghiệp ở quận tây hồ

 

Các tin cũ hơn