0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Mùa Xuân

Công Ty Tnhh Mùa Xuân mã số doanh nghiệp 2300467536 địa chỉ trụ sở Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi,, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh mùa xuân
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 2300467536
Ngày bắt đầu thành lập:30/06/2009
Người đại diện pháp luật:Đỗ Thị Phòng
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Tiên Du
Địa chỉ trụ sở chính:Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi,, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Ngành Nghề Kinh Doanh: