Công Ty TNHH Phần Mềm Ans


Công Ty TNHH Phần Mềm Ans

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0108969720
Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà hỗn hợp chung cư cao tầng New Skyline, Lô CC, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải An
Ngày cấp giấy phép: 04/11/2019
Ngày hoạt động: 04/11/2019
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 
STT Tên ngành Mã ngành  
1 Hoạt động viễn thông khác 6190  
2 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901
3 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909
4 Lập trình máy vi tính   62010
5 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020
6 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090
7 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110
8 Cổng thông tin   63120
9 Hoạt động thông tấn   63210
10 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290
11 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110
12 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190
13 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200
14 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300
15 Hoạt động cho thuê tài chính   64910
16 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920
17 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990
18 Bảo hiểm nhân thọ   65110

 

Các tin cũ hơn