Công Ty TNHH Thương Mại - Hàng Hải N&k


Công Ty TNHH Thương Mại - Hàng Hải N&k

Công Ty TNHH Thương Mại - Hàng Hải N&k Mã số doanh nghiệp:5702017596 Địa chỉ trụ sở chính:Tổ 3, Khu 8, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - HÀNG HẢI N&K
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:N&K SHIPPING - TRADING COMPANY LIMITED
Tên doanh nghiệp viết tắt:N&K
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp:5702017596
Loại hình pháp lý:Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Ngày bắt đầu thành lập:18/10/2019
Tên người đại diện theo pháp luậtNGUYỄN TRUNG KIÊN
Địa chỉ trụ sở chính:Tổ 3, Khu 8, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Ngành Nghề Kinh Doanh:
 

5229 (Chính)

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

4690

Bán buôn tổng hợp

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

( Trừ đấu giá)

4661

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

4662

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

4932

Vận tải hành khách đường bộ khác

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5022

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5225

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Tin Tức Liên Quan:

⇒ Các công thức thống kê trong excel

⇒ 16 bài tập excel 2016

⇒ Cách sử dụng Hàm VLOOKUP

Các tin cũ hơn