0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Tài

Công Ty Tnhh Thương Mại Tân Tài mã số doanh nghiệp 0500454717 địa chỉ trụ sở Số 148 tổ12 xuân mai,, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN TÀI
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2007-09-11
Mã số doanh nghiệp: 0500454717
Ngày bắt đầu thành lập:29/09/2004
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Việt Tân
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Chương Mỹ
Địa chỉ trụ sở chính:Số 148 tổ12 xuân mai,, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngành Nghề Kinh Doanh: