0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Việt Trung

Công Ty Tnhh Việt Trung mã số doanh nghiệp 4400145374 địa chỉ trụ sở Thôn Phước Nông, Hoà Bình 1,, Huyện Đông Hoà, Phú Yên
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2004-12-22
Mã số doanh nghiệp: 4400145374
Ngày bắt đầu thành lập:30/09/1998
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Cục Thuế Tỉnh Phú Yên
Địa chỉ trụ sở chính:Thôn Phước Nông, Hoà Bình 1,, Huyện Đông Hoà, Phú Yên

Ngành Nghề Kinh Doanh: