0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Vinh Phát

Công Ty Tnhh Vinh Phát mã số doanh nghiệp 1900174096 địa chỉ trụ sở ấp Cái Tràm B TT Hoà Bình,, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh vinh phát
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2006-02-13
Mã số doanh nghiệp: 1900174096
Ngày bắt đầu thành lập:01/10/1998
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Lợi
Địa chỉ trụ sở chính:ấp Cái Tràm B TT Hoà Bình,, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Ngành Nghề Kinh Doanh: