0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công Ty Tnhh Xây Dựng Phượng Tuyền

Công Ty Tnhh Xây Dựng Phượng Tuyền mã số doanh nghiệp 1300560533 địa chỉ trụ sở 506/2, ấp Phú Ngãi, Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Bến Tre
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: công ty tnhh xây dựng phượng tuyền
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Mã số doanh nghiệp: 1300560533
Ngày bắt đầu thành lập:04/11/2009
Người đại diện pháp luật:Nguyễn Văn Khương
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Huyện Châu Thành
Địa chỉ trụ sở chính:506/2, ấp Phú Ngãi, Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Bến Tre

Ngành Nghề Kinh Doanh: