DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Công văn giải trình bị treo tiền bhxh

Công văn giải trình bị treo tiền bhxh để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.

Đơn vị: Công ty TNHH TM Dịch Vụ Công Nghệ Ngân Hà

Mã đơn vị: TH3610H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09102018

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018.

 

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Ngân Hà

- Mã số quản lý: TH3610H

- Địa chỉ: Số 73 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 0436.331.649

Nội dung:

Ngày 31/8/2018, Công ty chúng tôi có nộp tiền bảo hiểm tháng 8/2018 với số tiền là 2.802.752đ (Hai triệu, tám trăm linh hai nghìn, bảy trăm năm mươi hai đồng./.) vào số tài khoản 901065000009 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hoàng Mai của Bảo hiểm quận Hoàng Mai nhưng vẫn chưa được trừ số tiền bảo hiểm này trên hệ thống.

Lý do:

Nguyên nhân của việc chưa được trừ đó là do kế toán sơ suất khi chuyển nộp tiền BHXH ghi thiếu mã số đơn vị (TH3610H) vào phần nội dung nộp tiền. Vì vậy, số tiền 2.802.752đ vẫn còn bị treo trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị và chuyển số tiền bị treo trên hệ thống vào phần đã nộp tiền BHXH  tháng 8/2018 của Công ty Ngân Hà.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Lindownload: Công văn giải trình treo tiền bhxh


CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661