0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Công việc kế toán giá thành dịch vụ du lịch

1. Đối tượng và kỳ tính giá thành dịch vụ du lịch
 
Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch căn cứ vào đặc điểm tổ chức kinh doanh các dịch vụ, các loại sản phẩm dịch vụ để xác định tính giá thành phù hợp. Do mỗi loại hoạt động kinh doanh có đặc điểm khác nhau, hoặc thực hiện những dịch vụ khác nhau nên phải lựa chọn đối tượng tính giá thành cho hợp lý cụ thể là từng bộ phận kinh doanh, chương trình du lịch tour, hoặc từng loại tour du lịch trong nước hoặc ngoài nước.
 
Kỳ tính giá thành là thời điểm bộ phận kế toán tiến hành các công việc tính giá thành theo các đối tượng. Tùy theo từng đối tượng tính giá thành mà kỳ tính giá thành có thể là khác nhau:
 
- Nếu đôì tượng tính giá thành là các bộ phận kinh doanh dịch vụ du lịch thì kỳ tính giá thành sẽ là tháng, quý.
 
- Nếu đối tượng tính giá thành theo từng hợp đổng du lịch hoặc khôi lượng công việc hoàn thành thì kỳ tính giá thành là khi hợp đổng hoặc đơn đặt hàng hoàn thành.
 
Giữa đối tượng tập hợp chi phí và đôì tượng tính giá thành sản phẩm dịch vụ có thể trùng nhau và cũng có thể khác nhau, tuy nhiên chúng luôn có môì quan hệ mật thiết với nhau.
 
+ Giông nhau: về bản chất đôì tượng tập hợp chi phí và đôì tượng tính giá thành giống nhau ở một điểm chung là phạm vi tập hợp chi phí cùng phục vụ cho công tác quản lý, ptích, kiểm tra chi phí và tính giá thành SP.
 
+ Khác nhau: Xác định đôì tượng tập họp chi phí và xác định phạm vi làm cơ sở cho việc tập hợp chi phí phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm dịch vụ. Xác định đôì tượng tính giá thành có liên quan đến kết quả của quá trình kinh doanh làm căn cứ để lập bảng tính giá thành theo đôì tượng đã xác định.
 
Môì quan hệ giữa đôì tượng tập hợp chi phí và đôì tượng tính giá thành sản phẩm dịch vụ là căn cứ để doanh nghiệp lựa chọn phương pháp, kỹ thuật tính giá thành thích hợp.
 
2. Phương phấp tính giá thành dịch vụ du lịch
 
Đặc điểm của loại hoạt động kinh doanh này là đôì tượng tập họp chi phí và đôì tượng tính giá thành phù họp với nhau và không có sản phẩm là thành phẩm nhập kho, sản phẩm không tồn kho, không lưu trữ được nên cũng không có sản phẩm dở dang, do đó phương pháp tính giá thành thích họp là phương pháp tổng cộng chi phí. Tổng giá thành được xác định như sau:
 
 
Chúc bạn thành công !
 
 
 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn