DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Hiện nay, Thủ tướng chưa ban hành Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây gọi chung là thôn, xã ĐBKK) giai đoạn 2021 - 2015 nên những thôn xã sau đây vẫn được xác định là thôn, xã ĐBKK để tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành trước đây từ ngày 01/01/2021 theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021:

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn
(thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

 

HUYỆN TAM ĐO

 

 

 

 

 

 

Xã Đạo Trù

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đạo Trù Thượng

 

 

 

 

2

Thôn Đạo Trù Hạ

 

 

 

 

3

Thôn Tiên Long

 

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

TT

Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

 

Xã khu vực I

10

 

 

 

Xã khu vực II

4

 

 

 

Xã khu vực III

 

 

 

 

TOÀN TỈNH

14

 

I

HUYỆN BA VÌ

 

 

 

1

 

Xã Khánh Thượng

II

 

2

 

Xã Minh Quang

I

 

3

 

Xã Ba Vì

II

 

4

 

Xã Ba Trại

I

 

5

 

Xã Tản Lĩnh

I

 

6

 

Xã Vân Hòa

I

 

7

 

Xã Yên Bài

II

 

II

HUYN THCH THẤT

 

 

 

1

 

Xã Yên Trung

I

 

2

 

Xã Yên Bình

I

 

3

 

Xã Tiến Xuân

I

 

III

HUYỆN QUỐC OAI

 

 

 

1

 

Xã Phú Mãn

I

 

2

 

Xã Đông Xuân

I

 

IV

HUYỆN MỸ ĐỨC

 

 

 

1

 

Xã An Phú

II

 

IV

HUYỆN MỸ ĐC

 

 

 

1

 

Xã Trần Phú

I

 

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH VĨNH PHÚC

TT

Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

 

Xã khu vực I

29

 

 

 

Xã khu vực II

11

3

 

 

Xã khu vực III

 

 

 

 

TOÀN TỈNH

40

3

I

THỊ XÃ PHÚC YÊN

 

 

 

1

 

Xã Ngọc Thanh

I

 

II

HUYỆN BÌNH XUYÊN

 

 

 

1

 

Xã Trung Mỹ

I

 

III

HUYỆN TAM DƯƠNG

 

 

 

1

 

Xã Đồng Tĩnh

II

 

2

 

Xã Hoàng Hoa

I

 

3

 

Xã Hướng Đạo

I

 

IV

HUYỆN TAM ĐẢO

 

 

 

1

 

Xã Đạo Trù

II

3

2

 

Xã Bồ Lý

II

 

3

 

Xã Yên Dương

II

 

4

 

Xã Tam Quan

II

 

5

 

Xã Đại Đình

I

 

6

 

Xã Hồ Sơn

I

 

7

 

Xã Hợp Châu

I

 

8

 

Xã Minh Quang

I

 

9

 

Thị trấn Tam Đảo

I

 

V

HUYỆN LẬP THẠCH

 

 

 

1

 

Xã Bàn Giản

II

 

2

 

Xã Liên Hòa

II

 

3

 

Xã Liễn Sơn

II

 

4

 

Thị trấn Hoa Sơn

I

 

5

 

Thị trấn Lập Thạch

I

 

6

 

Xã Bắc Bình

I

 

7

 

Xã Hợp Lý

I

 

8

 

Xã Ngọc Mỹ

I

 

9

 

Xã Quang Sơn

I

 

10

 

Xã Tử Du

I

 

11

 

Xã Thái Hòa

I

 

12

 

Xã Vân Trục

I

 

13

 

Xã Xuân Hòa

I

 

14

 

Xã Xuân Lôi

I

 

VI

HUYỆN SÔNG LÔ

 

 

 

1

 

Xã Đồng Thịnh

II

 

2

 

Xã Phương Khoan

II

 

3

 

Xã Yên Thạch

II

 

4

 

Xã Bạch Lưu

I

 

5

 

Xà Đôn Nhân

I

 

6

 

Xã Đồng Quế

I

 

7

 

Xã Hải Lựu

I

 

8

 

Xã Lãng Công

I

 

9

 

Xã Nhạo Sơn

I

 

10

 

Xã Nhân Đạo

I

 

11

 

Xã Quang Yên

I

 

12

 

Xã Tân Lập

I

 

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NINH

TT

Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

S thôn ĐBKK

 

 

Xã khu vực I

64

 

 

 

Xã khu vực II

32

54

 

 

Xã khu vực III

17

154

 

 

TOÀN TỈNH

113

208

I

HUYỆN HOÀNH BỒ

 

 

 

1

 

Xã Bằng Cả

I

 

2

 

Xã Thống Nhất

I

 

3

 

Xã Vũ Oai

I

 

4

 

Xã Quảng La

I

 

5

 

Xã Dân Chủ

I

 

6

 

Xã Sơn Dương

I

 

7

 

Xã Hòa Bình

II

 

8

 

Xã Tân Dân

II

1

9

 

Xã Đồng Lâm

II

2

10

 

Xã Đồng Sơn

II

1

11

 

Xã Kỳ Thượng

III

2

II

HUYỆN BA CHẼ

 

 

 

1

 

Thị trấn Ba Chẽ

I

 

2

 

Xã Lương Mông

II

3

3

 

Xã Minh Cầm

III

4

4

 

Xã Đạp Thanh

III

11

5

 

Xã Thanh Lâm

III

7

6

 

Xã Nam Sơn

III

4

7

 

Xã Thanh Sơn

III

8

8

 

Xã Đồn Đạc

III

12

III

HUYỆN VÂN ĐN

 

 

 

1

 

Xã Đông Xá

I

 

2

 

Xã Đoàn Kết

I

 

3

 

Xã Minh Châu

I

 

4

 

Xã Quan Lạn

II

 

5

 

Xã Thắng Lợi

II

 

6

 

Xã Ngọc Vừng

II

 

7

 

Xã Đài Xuyên

II

1

8

 

Xã Bản Sen

II

1

9

 

Xã Bình Dân

II

2

10

 

Xã Vạn Yên

II

1

IV

HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

 

1

 

Xã Đông Hải

I

 

2

 

Xã Đông Ngũ

I

 

3

 

Xã Đồng Rui

I

 

4

 

Xã Tiên Lãng

II

1

5

 

Xã Đại Thành

II

2

6

 

Xã Đại Dực

II

3

7

 

Xã Phong Dụ

II

2

8

 

Xã Điền Xá

II

3

9

 

Xã Yên Than

II

 

10

 

Xã Hải Lạng

II

1

11

 

Xã Hà Lâu

III

8

V

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

 

 

1

 

Thị trấn Bình Liêu

I

 

2

 

Xã Hoành Mô

II

10

3

 

Xã Đồng Văn

III

8

4

 

Xã Đồng Tâm

III

13

5

 

Xã Lục Hồn

III

17

6

 

Xã Tình Húc

III

9

7

 

Xã Vô Ngại

III

16

8

 

Xã Húc Động

III

9

VI

HUYỆN ĐM HÀ

 

 

 

1

 

Xã Đầm Hà

I

 

2

 

Xã Tân Bình

I

 

3

 

Xã Tân Lập

I

 

4

 

Xã Quảng Lợi

II

3

5

 

Xã Quảng An

II

7

6

 

Xã Dực Yên

II

1

7

 

Xã Quảng Tân

II

1

8

 

Xã Đại Bình

II

 

9

 

Xã Quảng Lâm

III

7

VII

HUYỆN HẢI HÀ

 

 

 

1

 

Xã Quảng Long

I

 

2

 

Xã Tiến Tới

I

 

3

 

Xã Đường Hoa

I

 

4

 

Xã Quảng Phong

II

4

5

 

Xã Quảng Thịnh

II

1

6

 

Xã Quảng Thành

II

 

7

 

Xã Cái Chiên

II

2

8

 

Xã Quảng Đức

III

11

9

 

Xã Quảng Sơn

III

8

VIII

THÀNH PH MÓNG CÁI

 

 

 

1

 

Xã Hải Sơn

II

1

2

 

Xã Bắc Sơn

II

 

3

 

Xã Quảng Nghĩa

II

 

4

 

Phường Hải Hòa

I

 

5

 

Xã Hải Xuân

I

 

6

 

Xã Hải Đông

I

 

7

 

Phường Ninh Dương

I

 

8

 

Phường Hải Yên

I

 

9

 

Xã Vĩnh Thực

I

 

10

 

Xã Vĩnh Trung

I

 

11

 

Xã Hải Tiến

I

 

IX

THỊ XÃ ĐÔNG TRIU

 

 

 

1

 

Xã Bình Dương

I

 

2

 

Xã Nguyễn Huệ

I

 

3

 

Xã Thủy An

I

 

4

 

Xã Việt Dân

I

 

5

 

Xã An Sinh

I

 

6

 

Xã Tân Việt

I

 

7

 

P. Mạo Khê

I

 

8

 

Xã Bình Khê

I

 

9

 

Xã Tràng Lương

I

 

10

 

Xã Hoàng Quế

I

 

11

 

Xã Yên Thọ

I

 

12

 

Xã Yên Đức

I

 

13

 

Xã Hồng Thái Đông

I

 

14

 

Xã Hồng Thái Tây

I

 

X

THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

 

 

 

1

 

Phường Vàng Danh

I

 

2

 

Xã Thượng Yên Công

I

 

3

 

Phường Nam Khê

I

 

4

 

Phường Yên Thanh

I

 

5

 

Phường Phương Đông

I

 

6

 

Phường Bắc Sơn

I

 

XI

THỊ XÃ QUẢNG YÊN

 

 

 

1

 

Xã Hoàng Tân

I

 

2

 

Phường Minh Thành

I

 

3

 

Phường Đông Mai

I

 

XII

THÀNH PHỐ HẠ LONG

 

 

 

1

 

Phường Hà Khánh

I

 

2

 

Phường Hà Phong

I

 

3

 

Phường Hà Trung

I

 

4

 

Phường Việt Hưng

I

 

5

 

Phường Đại Yên

I

 

XIII

THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

 

 

1

 

Xã Dương Huy

I

 

2

 

Phường Quang Hanh

I

 

3

 

Phường Mông Dương

I

 

4

 

Xã Cộng Hòa

I

 

5

 

Xã Cẩm Hải

I

 

XIV

HUYỆN CÔ TÔ

 

 

 

1

 

Xã Thanh Lân

I

 

2

 

Xã Đồng Tiến

I

 

3

 

Thị trấn Cô Tô

I

 

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NINH

TT

Tên huyện

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Tên thôn
(thôn/ấp/t/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

I

HUYỆN HOÀNH B

 

 

 

 

 

 

Xã Đồng Lâm

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Lèn

 

 

 

 

2

Thôn Đồng Trà

 

 

Xã Tân Dân

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Cát

 

 

Xã Đồng Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Càn

 

 

Xã Kỳ Thượng

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Lương

 

 

 

 

2

Thôn Khe Tre

II

HUYỆN BA CHẼ

 

 

 

 

 

 

Xã Lương Mông

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Cầu

 

 

 

 

2

Thôn Khe Nà

 

 

 

 

3

Thôn Khe Giấy

 

 

Xã Minh Cầm

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Áng

 

 

 

 

2

Thôn Khe Tum

 

 

 

 

3

Thôn Đồng Quánh

 

 

 

 

4

Thôn Đồng Doong

 

 

Xã Đạp Thanh

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Dằm

 

 

 

 

2

Thôn Xóm Mới

 

 

 

 

3

Thôn Xóm Đình

 

 

 

 

4

Thôn Đồng Khoang

 

 

 

 

5

Thôn Hồng Tiến

 

 

 

 

6

Thôn Bắc Tập

 

 

 

 

7

Thôn Khe Mầu

 

 

 

 

8

Thôn Khe Xa

 

 

 

 

9

Thôn Khe Phít

 

 

 

 

10

Thôn Bắc Cáp

 

 

 

 

11

Thôn Bắc Xa

 

 

Xã Thanh Lâm

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Ốn

 

 

 

 

2

Thôn Làng Lốc

 

 

 

 

3

Thôn Đồng Thầm

 

 

 

 

4

Thôn Pha Lán

 

 

 

 

5

Thôn Đồng Loóng

 

 

 

 

6

Thôn Khe Tính

 

 

 

 

7

Thôn Vằng Chè

 

 

Xã Thanh Sơn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bắc Văn

 

 

 

 

2

Thôn Khe Lọng Trong

 

 

 

 

3

Thôn Loỏng Toỏng

 

 

 

 

4

Thôn Thác Lào

 

 

 

 

5

Thôn Khe Pụt Ngoài

 

 

 

 

6

Thôn Khe Pụt Trong

 

 

 

 

7

Thôn Khe Lò

 

 

 

 

8

Thôn Khe Nà

 

 

Xã Nam Sơn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bằng Lau

 

 

 

 

2

Thôn Khe Hố

 

 

 

 

3

Thôn Cái Gian

 

 

 

 

4

Thôn Làng Mới

 

 

Xã Đồn Đạc

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Vang

 

 

 

 

2

Thôn Nà Làng

 

 

 

 

3

Thôn Tầu Tiên

 

 

 

 

4

Thôn Khe Mằn

 

 

 

 

5

Thôn Làng Cổng

 

 

 

 

6

Thôn Nà Bắp

 

 

 

 

7

Thôn Pắc Cáy

 

 

 

 

8

Thôn Khe Mười

 

 

 

 

9

Thôn Làng Han

 

 

 

 

10

Thôn Lang Cang

 

 

 

 

11

Thôn Nam Kim

 

 

 

 

12

Thôn Nước Đừng

III

HUYỆN VÂN ĐỒN

 

 

 

 

 

 

Xã Bình Dân

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Dọng

 

 

 

 

2

Thôn Đồng Cống

 

 

Xã Đài Xuyên

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đài Van

 

 

Xã Bản Sen

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bản Sen

 

 

Xã Vạn Yên

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đài Làng

IV

HUYỆN TIÊN YÊN

 

 

 

 

 

 

Xã Đại Thành

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Mươi

 

 

 

 

2

Thôn Nà Cam

 

 

Xã Đại Dực

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Phài Giác

 

 

 

 

2

Thôn Khe Léng

 

 

 

 

3

Thôn Khe Quang

 

 

Xã Phong Dụ

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Vè

 

 

 

 

2

Thôn Đuốc Phẹ

 

 

Xã Điền Xá

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Vàng

 

 

 

 

2

Thôn Tiên Hải

 

 

 

 

3

Thôn Khe Cầu

 

 

Xã Hải Lạng

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồi Chè

 

 

Xã Tiên Lãng

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Cống To

 

 

Xã Hà Lâu

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Nà Hắc

 

 

 

 

2

Thôn Bản Danh

 

 

 

 

3

Thôn Khe Tao

 

 

 

 

4

Thôn Khe Lẹ

 

 

 

 

5

Thôn Bắc Buông - Khe Chanh

 

 

 

 

6

Thôn Co Mười - Khe Liềng

 

 

 

 

7

Thôn Bắc Cương - Khe Ngà

 

 

 

 

8

Thôn Pỏ Mẩy - Khe Ngả

V

HUYỆN ĐẦM HÀ

 

 

 

 

 

 

Xã Quảng An

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn An Sơn

 

 

 

 

2

Thôn Nà Thổng

 

 

 

 

3

Thôn Tán Trúc Tùng

 

 

 

 

4

Thôn Nà Pá

 

 

 

 

5

Thôn Tầm Làng

 

 

 

 

6

Thôn Mào Sán Cáu

 

 

 

 

7

Thôn Nà Cáng

 

 

Xã Dực Yên

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Yên Sơn

 

 

Xã Quảng Tân

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tân Đức

 

 

Xã Quảng Lâm

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Lý Sáy Chảy

 

 

 

 

2

Thôn Tài Lý Sáy

 

 

 

 

3

Thôn Siềng Lống

 

 

 

 

4

Thôn Bình Hồ

 

 

 

 

5

Thôn Thanh Y

 

 

 

 

6

Thôn Siệc Lống Mìn

 

 

 

 

7

Thôn Lý Khoái

 

 

Xã Quảng Lợi

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Thanh Sơn

 

 

 

 

2

Thôn Châu Hà

 

 

 

 

3

Thôn An Bình

VI

HUYỆN HI HÀ

 

 

 

 

 

 

Xã Quảng Sơn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Mảy Nháu

 

 

 

 

2

Thôn Pạc Sủi

 

 

 

 

3

Thôn Lồ Má Coọc

 

 

 

 

4

Thôn Lý Van

 

 

 

 

5

Thôn Cấu Phùng

 

 

 

 

6

Thôn Sán Cáy Coọc

 

 

 

 

7

Thôn Mố Kiệc

 

 

 

 

8

Thôn Tài Chi

 

 

Xã Quảng Phong

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 5

 

 

 

 

2

Thôn 7

 

 

 

 

3

Thôn 8

 

 

 

 

4

Thôn 9

 

 

Xã Quảng Đức

III

 

 

 

 

 

 

1

Bản Cấu Lìm

 

 

 

 

2

Bản Mả Thầu Phố

 

 

 

 

3

Bản Tình Á

 

 

 

 

4

Bản Tài Phố

 

 

 

 

5

Bản Nà Lý

 

 

 

 

6

Bản Cống Mằn Thìn

 

 

 

 

7

Bản Khe Lánh II

 

 

 

 

8

Bản Lý Nà

 

 

 

 

9

Bản Chăn Mùi

 

 

 

 

10

Bản Pạc Này

 

 

 

 

11

Thôn Tân Đức

 

 

Xã Quảng Thịnh

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Cái Chiên

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đầu Rồng

 

 

 

 

2

Thôn Vạn Cả

VII

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

 

 

 

 

 

 

Xã Hải Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Lục Chắn

VIII

HUYỆN BÌNH LIÊU

 

 

 

 

 

 

Xã Đồng Văn

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Khe Mọi

 

 

 

 

2

Thôn Phạt Chỉ

 

 

 

 

3

Thôn Phai Lầu

 

 

 

 

4

Thôn Đồng Thắng

 

 

 

 

5

Thôn Cầm Hắc

 

 

 

 

6

Thôn Sông Moóc A

 

 

 

 

7

Thôn Sông Moóc B

 

 

 

 

8

Thôn Khe Tiền

 

 

Xã Hoành Mô

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Pắc Cương

 

 

 

 

2

Thôn Nặm Đảng

 

 

 

 

3

Thôn Phặc Chè

 

 

 

 

4

Thôn Nà Chòng

 

 

 

 

5

Thôn Nà Pò

 

 

 

 

6

Thôn Co Sen

 

 

 

 

7

Thôn Ngàn Cậm

 

 

 

 

8

Thôn Lòng Vài

 

 

 

 

9

Thôn Cao Sơn

 

 

 

 

10

Thôn Pắc Pộc

 

 

Xã Đồng Tâm

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Phiêng Tắm

 

 

 

 

2

Thôn Nà Áng

 

 

 

 

3

Thôn Pắc Pò

 

 

 

 

4

Thôn Pắc Pền

 

 

 

 

5

Thôn Phiêng Sáp

 

 

 

 

6

Thôn Sam Quang

 

 

 

 

7

Thôn Ngàn Phe

 

 

 

 

8

Thôn Đồng Long

 

 

 

 

9

Thôn Phiêng Chiểng

 

 

 

 

10

Thôn Ngàn Vàng Dưới

 

 

 

 

11

Thôn Ngàn Vàng Giữa

 

 

 

 

12

Thôn Ngàn Vàng Trên

 

 

 

 

13

Thôn Kéo Chản

 

 

Xã Lục Hồn

III

 

 

 

 

 

 

1

Khau Pưởng

 

 

 

 

2

Ngàn Mèo Dưới

 

 

 

 

3

Ngàn Mèo Trên

 

 

 

 

4

Bản Chuồng

 

 

 

 

5

Ngàn Chuồng

 

 

 

 

6

Pắc Phe

 

 

 

 

7

Bản Cáu

 

 

 

 

8

Lục Nà

 

 

 

 

9

Bản Pạt

 

 

 

 

10

Cáng Bắc

 

 

 

 

11

Cốc Lồng

 

 

 

 

12

Phá Lạn

 

 

 

 

13

Nặm Tút

 

 

 

 

14

Ngàn Pạt

 

 

 

 

15

Khe O

 

 

 

 

16

Cao Thắng

 

 

 

 

17

Nà Luông

 

 

Xã Tình Húc

III

 

 

 

 

 

 

1

Chang Nà

 

 

 

 

2

Nà Phạ lI

 

 

 

 

3

Nà Làng

 

 

 

 

4

Nà Kẻ

 

 

 

 

5

Pắc Liềng I

 

 

 

 

6

Pắc Liềng II

 

 

 

 

7

Khe Lạc

 

 

 

 

8

Khe Bốc

 

 

 

 

9

Khe Và

 

 

Xã Vô Ngại

III

 

 

 

 

 

 

1

Nà Mô

 

 

 

 

2

Bản Làng

 

 

 

 

3

Bản Ngày 1

 

 

 

 

4

Khủi Luông

 

 

 

 

5

Nà Nhái

 

 

 

 

6

Pặc Pùng

 

 

 

 

7

Khe Lánh 3

 

 

 

 

8

Ngàn Chi

 

 

 

 

9

Khe Lánh I

 

 

 

 

10

Cầu Sắt

 

 

 

 

11

Pặc Chi

 

 

 

 

12

Nà Cắp

 

 

 

 

13

Khe Lánh 2

 

 

 

 

14

Bản Ngày 2

 

 

 

 

15

Mạ Chạt

 

 

 

 

16

Nà Luông

 

 

Xã Húc Động

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Thông Châu

 

 

 

 

2

Thôn Khe Mó

 

 

 

 

3

Thôn Nà Ếch

 

 

 

 

4

Thôn Mó Túc

 

 

 

 

5

Thôn Pò Đán

 

 

 

 

6

Thôn Thánh Thìn

 

 

 

 

7

Thôn Lục Ngù

 

 

 

 

8

Thôn Khe Vằn

 

 

 

 

9

Thôn Sú Cáu

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẢI DƯƠNG

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

 

Xã khu vực I

28

 

 

 

Xã khu vực II

2

1

 

 

Xã khu vực III

 

 

 

 

TOÀN TNH

30

1

I

THỊ XÃ CHÍ LINH

 

 

 

1

 

Xã Hoàng Tiến

I

 

2

 

Xã Văn Đức

I

 

3

 

Xã Lê Lợi

I

 

4

 

Xã Tân Dân

I

 

5

 

Xã Hưng Đạo

I

 

6

 

Xã Đồng Lạc

I

 

7

 

Xã An Lạc

I

 

8

 

Xã Nhân Huệ

I

 

9

 

Xã Cổ Thành

I

 

10

 

Xã Hoàng Hoa Thám

I

 

11

 

Xã Bắc An

II

 

12

 

Xã Kênh Giang

II

1

II

HUYỆN KINH MÔN

 

 

 

1

 

Thị trấn Kinh Môn

I

 

2

 

Xã Hiệp An

I

 

3

 

Xã Phúc Thành

I

 

4

 

Xã An Phụ

I

 

5

 

Xã Hiệp Hòa

I

 

6

 

Xã Thượng Quận

I

 

7

 

Xã Phạm Mệnh

I

 

8

 

Xã An Sinh

I

 

9

 

Xã Thất Hùng

I

 

10

 

Xã Thái Sơn

I

 

11

 

xã Hiệp Sơn

 

 

12

 

Xã Bạch Đằng

I

 

13

 

Xã Lê Ninh

 

 

14

 

Xã Duy Tân

 

 

15

 

Thị trấn Phú Thứ

I

 

16

 

Xã Tân Dân

I

 

17

 

Xã Hoành Sơn

I

 

18

 

Thị trấn Minh Tân

I

 

 

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH HẢI DƯƠNG

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

 

Thị xã Chí Linh

 

 

 

 

 

 

Xã Kênh Giang

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Tân Lập


DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH

TT

Tên huyện, thị xã, thành ph trực thuộc tnh

Tên xã, phường, thị trấn

Thuộc khu vực

Số thôn ĐBKK

 

 

Xã khu vực I

30

 

 

 

Xã khu vực II

27

24

 

 

Xã khu vực III

5

27

 

 

TOÀN TNH

62

51

I

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

 

 

 

1

 

Xã Ninh Nhất

I

 

II

HUYỆN YÊN MÔ

 

 

 

1

 

Xã Yên Thắng

I

 

2

 

Xã Mai Sơn

I

 

3

 

Xã Yên Đồng

II

 

4

 

Xã Yên Thái

II

 

5

 

Xã Yên Lâm

II

 

6

 

Xã Yên Mạc

II

 

7

 

Xã Yên Hòa

II

 

8

 

Xã Khánh Thượng

II

 

9

 

Xã Yên Thành

II

 

III

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

1

 

Xã Thạch Bình

III

8

2

 

Xã Cúc Phương

III

5

3

 

Xã Kỳ Phú

III

6

4

 

Xã Phú Long

III

4

5

 

Xã Quảng Lạc

III

4

6

 

Xã Xích Thổ

II

5

7

 

Xã Gia Sơn

II

1

8

 

Xã Gia Thủy

II

1

9

 

Xã Gia Lâm

II

 

10

 

Xã Gia Tường

II

1

11

 

Xã Đức Long

II

3

12

 

Xã Lạc Vân

II

1

13

 

Xã Phú Sơn

II

1

14

 

Xã Lạng Phong

II

1

15

 

Xã Văn Phong

II

 

16

 

Xã Văn Phương

II

2

17

 

Xã Yên Quang

II

2

18

 

Xã Văn Phú

II

 

19

 

Xã Thượng Hòa

II

2

20

 

Xã Phú Lộc

II

 

21

 

Xã Quỳnh Lưu

II

 

22

 

Xã Sơn Hà

II

 

23

 

Xã Sơn Lai

II

2

24

 

Xã Sơn Thành

II

1

25

 

Xã Thanh Lạc

II

1

26

 

Thị trấn Nho Quan

I

 

27

 

Xã Đồng Phong

I

 

IV

HUYỆN GIA VIỄN

 

 

 

1

 

Xã Gia Thanh

I

 

2

 

Xã Gia Vân

I

 

3

 

Xã Gia Hòa

I

 

4

 

Xã Gia Hưng

I

 

5

 

Xã Liên Sơn

I

 

6

 

Xã Gia Thịnh

I

 

7

 

Xã Gia Phương

I

 

8

 

Xã Gia Vượng

I

 

9

 

Xã Gia Minh

I

 

10

 

Xã Gia Sinh

I

 

V

HUYỆN HOA LƯ

 

 

 

1

 

Xã Ninh Hòa

I

 

2

 

Xã Trường Yên

I

 

3

 

Xã Ninh Xuân

I

 

4

 

Xã Ninh Hải

I

 

5

 

Xã Ninh Thắng

I

 

6

 

Xã Ninh Vân

I

 

VI

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

 

 

1

 

Phường Bắc Sơn

I

 

2

 

Phường Trung Sơn

I

 

3

 

Phường Nam Sơn

I

 

4

 

Phường Tây Sơn

I

 

5

 

Phường Tân Bình

I

 

6

 

Xã Đông Sơn

I

 

7

 

Xã Quang Sơn

I

 

8

 

Xã Yên Bình

I

 

9

 

Xã Yên Sơn

I

 

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH

TT

Tên huyện

Tên xã

Khu vực

Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

I

HUYỆN NHO QUAN

 

 

 

 

 

 

Xã Thạch Bình

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đầm Rừng

 

 

 

 

2

Thôn Quảng Mào

 

 

 

 

3

Thôn Bãi Lóng

 

 

 

 

4

Thôn Đồi Bồ

 

 

 

 

5

Thôn Lạc Bình 1

 

 

 

 

6

Thôn Lạc Bình 2

 

 

 

 

7

Thôn Tân Thành

 

 

 

 

8

Thôn Đầm Bòng

 

 

Xã Cúc Phương

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Bót

 

 

 

 

2

Thôn Đồng Quân

 

 

 

 

3

Thôn Nga 1

 

 

 

 

4

Thôn Sấm 1

 

 

 

 

5

Thôn Sấm 3

 

 

Xã Kỳ Phú

III

 

 

 

 

 

 

1

Bản Vóng

 

 

 

 

2

Bản Thường Sung

 

 

 

 

3

Bản Đồng Chạo

 

 

 

 

4

Bản Sạng

 

 

 

 

5

Bản Ao Lươn

 

 

 

 

6

Bản Mét

 

 

Xã Phú Long

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 1

 

 

 

 

2

Thôn 4

 

 

 

 

3

Thôn 5

 

 

 

 

4

Thôn 6

 

 

Xã Quảng Lạc

III

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Bài

 

 

 

 

2

Thôn Đồng Trung

 

 

 

 

3

Thôn Quảng Cư

 

 

 

 

4

Thôn Hưng Long

 

 

Xã Xích thổ

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đức Thành

 

 

 

 

2

Thôn Liên Minh

 

 

 

 

3

Thôn Quyết Thắng

 

 

 

 

4

Thôn Hùng Sơn

 

 

 

 

5

Thôn Hồng Quang

 

 

Xã Gia Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hạnh Phúc

 

 

Xã Gia Thủy

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Mỹ Thượng

 

 

Xã Gia Tường

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Sơn Cao

 

 

Xã Đức Long

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Sơn Lũy 1

 

 

 

 

2

Thôn Sơn Lũy 2

 

 

 

 

3

Thôn Cao Thắng

 

 

Xã Lạc Vân

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Bình An

 

 

Xã Phú Sơn

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn 5

 

 

Xã Lạng Phong

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng An

 

 

Xã Văn Phương

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Xuân Viên

 

 

 

 

2

Thôn Bồng Lai

 

 

Xã Yên Quang

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Yên Phú

 

 

 

 

2

Thôn Yên Sơn

 

 

Xã Thượng Hòa

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Hữu Thường 4

 

 

 

 

2

Thôn Bè Mật

 

 

Xã Sơn Lai

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Xát

 

 

 

 

2

Thôn Lược

 

 

Xã Sơn Thành

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Đồng Dược

 

 

Xã Thanh Lạc

II

 

 

 

 

 

 

1

Thôn Mai Vân

 

Còn rất rất nhiều các bạn nhé. Chi tiết tải file về tại đây: Danh sách xã, thông xóm đặc biệt khó khăn

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661