Điểm hòa vốn là gì? Điểm hòa vốn có nghĩa là gì?


Điểm hòa vốn là gì?

Định nghĩa: Điểm hòa vốn là mức sản xuất trong đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Nói cách khác, điểm hòa vốn là nơi một công ty tạo ra cùng một khoản doanh thu như chi phí trong quá trình sản xuất hoặc một kỳ kế toán. Vì  doanh thu chi phí  bằng nhau  , thu nhập ròng trong kỳ sẽ bằng không.
 
Công ty đã không mất bất kỳ khoản tiền nào trong kỳ, nhưng họ cũng không kiếm được tiền. Nó chỉ đơn giản là hòa vốn.
 
 
Thí dụ
Khái niệm hòa vốn có các ứng dụng phổ biến trên tất cả các doanh nghiệp trong bất kỳ ngành nào dù chúng lớn hay nhỏ. Vì nó rất phổ biến, công thức hòa vốn có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau.
 
Các nhà quản lý sản xuất có xu hướng tập trung vào số lượng đơn vị cần thiết để thu hồi  chi phí sản xuất của họ  . Điều này là phổ biến nhất được gọi là điểm hòa vốn trong các đơn vị. Nó tính toán số lượng đơn vị cần được sản xuất và bán trong một khoảng thời gian để kiếm đủ tiền để trang trải chi phí cố định và  biến đổi . Điểm hòa vốn trong phương trình đơn vị được tính bằng cách chia chi phí cố định cho  tỷ lệ đóng góp trên mỗi đơn vị .
Quản lý cấp cao hơn có thể có xu hướng tập trung vào số tiền bán hàng thực tế thay vì số lượng đơn vị cần thiết để thu hồi chi phí. Điểm hòa vốn bằng công thức đô la được tính bằng cách chia chi phí cố định cho tỷ lệ ký quỹ đóng góp trong kỳ.

Điểm hòa vốn có nghĩa là gì?

Cả hai phép đo này là các khái niệm chính để quản lý trong bất kỳ ngành nào. Các nhà bán lẻ có thể sử dụng nó để xem họ phải bán bao nhiêu sản phẩm để đáp ứng chi phí tối thiểu của họ. Các nhà sản xuất có thể tính toán số lượng sản phẩm phải được sản xuất và bán trong một khoảng thời gian.
 
Tính toán hòa vốn cũng mang lại cho ban lãnh đạo một kỳ vọng cho tương lai. Ví dụ, nếu công ty đã phá vỡ ngay cả trong tháng 7, phần còn lại của hoạt động năm sẽ tạo ra lợi nhuận thuần túy.
 

Các tin cũ hơn