Điều gì được coi là tỷ lệ vốn lưu động tốt?


Điều gì được coi là tỷ lệ vốn lưu động tốt?

Các tỷ lệ vốn lưu động là một thước đo rất cơ bản của thanh khoản. Nó có nghĩa là chỉ ra khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại của công ty và là thước đo khả năng thanh toán tài chính cơ bản của công ty. Liên quan đến báo cáo tài chính, đó là con số xuất hiện ở dòng dưới cùng của bảng cân đối kế toán của công ty.
 
Xác định tỷ lệ vốn lưu động tốt
Tỷ lệ được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của nợ ngắn hạn . Nó cũng được gọi là tỷ lệ hiện tại .
 
Nói chung, tỷ lệ vốn lưu động dưới một được coi là dấu hiệu của các vấn đề thanh khoản tiềm năng trong tương lai, trong khi tỷ lệ 1,5 đến hai được hiểu là chỉ ra một công ty trên nền tảng tài chính vững chắc về mặt thanh khoản.
 
Một tỷ lệ ngày càng cao trên hai không nhất thiết phải được coi là tốt hơn. Một tỷ lệ cao hơn đáng kể có thể chỉ ra rằng một công ty không làm tốt việc sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu tối đa có thể. Tỷ lệ vốn lưu động cao không tương xứng được phản ánh trong tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) không thuận lợi , một trong những tỷ lệ lợi nhuận chính được sử dụng để đánh giá các công ty.
 
 
Tỷ lệ vốn lưu động cho biết gì về tính thanh khoản?
Thanh khoản là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ công ty. Nếu một công ty không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, thì nó có nguy cơ bị phá sản nghiêm trọng, bất kể triển vọng của nó có thể tăng trưởng trong tương lai như thế nào. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn lưu động không phải là một dấu hiệu thực sự chính xác về vị thế thanh khoản của công ty. Nó chỉ đơn giản phản ánh kết quả ròng của việc thanh lý toàn bộ tài sản để đáp ứng các khoản nợ, một sự kiện hiếm khi thực sự xảy ra trong thế giới kinh doanh. Nó không phản ánh tài chính bổ sung có thể truy cập mà một công ty có thể có sẵn, chẳng hạn như các dòng tín dụng chưa sử dụng hiện có.
 
Theo truyền thống, các công ty không truy cập vào các hạn mức tín dụng để có nhiều tiền mặt hơn mức cần thiết vì làm như vậy sẽ phát sinh chi phí lãi suất không cần thiết. Tuy nhiên, hoạt động trên cơ sở như vậy có thể khiến tỷ lệ vốn lưu động xuất hiện thấp bất thường. Tuy nhiên, việc so sánh mức vốn lưu động theo thời gian ít nhất có thể đóng vai trò là một dấu hiệu cảnh báo sớm tiềm năng rằng một công ty có thể gặp vấn đề về thu nợ kịp thời , nếu không được giải quyết, có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản trong tương lai.
 
Đo lường tính thanh khoản thông qua chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
Một phép đo thay thế có thể cung cấp một dấu hiệu chắc chắn hơn về khả năng thanh toán tài chính của công ty là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt hoặc chu kỳ hoạt động. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt cung cấp thông tin quan trọng về mức độ nhanh chóng, trung bình, một công ty chuyển hàng tồn kho và chuyển đổi hàng tồn kho thành các khoản phải thu.
 
Do tốc độ quay vòng hàng tồn kho chậm hoặc tốc độ thu nợ chậm thường là vấn đề cốt lõi của dòng tiền hoặc thanh khoản, nên chu kỳ chuyển đổi tiền mặt có thể đưa ra một dấu hiệu chính xác hơn về các vấn đề thanh khoản tiềm ẩn so với tỷ lệ vốn lưu động. Tỷ lệ vốn lưu động vẫn là thước đo cơ bản quan trọng của mối quan hệ hiện tại giữa tài sản và nợ phải trả.
 

Các tin cũ hơn