Điều kiện hoàn thuế và nơi nộp thuế GTGT năm 2020


Theo điều 19 và điều 20 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện hoàn thuế GTGT và nơi nộp thuế Giá Trị Gia Tăng năm 2020 bao gồm:

1.Điều kiện hoàn thuế GTGT

Theo điều 19 thông tư 219/2013/TT-BTC điều kiện hoàn thuế GTGT bao gồm:

  • Các cơ sở kinh doanh, tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.
  • Không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.
  • Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều kiện hoàn thuế và nơi nộp thuế GTGT

2. Nơi nộp thuế GTGT

Theo điều 20 thông tư 219/2013/TT-BTC nơi nộp thuế GTGT như sau:

  • Trường hợp cùng tỉnh, thành phố: thì kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính của tỉnh thành phố
  • Trường hợp khác tỉnh, thành phố: kê khai thuế ở đâu thì nộp thuế GTGT tại đó
  • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có cơ sở kinh doanh khác tỉnh: thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, nơi bán hàng vãng lai. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại trụ sở chính đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh đã kê khai, nộp thuế.

 

Bài viết tiếp theo: 

Bài viết trước: Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT năm 2020

 

XEM THÊM BÀI VIẾT

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Hỗ trợ thủ tục thuế và kế toán ban đầu)

Dịch vụ kế toán trọn gói

(Giá rẻ chỉ từ 300k)

Dịch vụ báo cáo tài chính

(Hỗ trợ in sổ sách cho doanh nghiệp)

Các tin cũ hơn