Điều Kiện Khấu Trừ Thuế GTGT Hàng Xuất Khẩu Năm 2020


Điều kiện khấu trừ thuế Giá Trị Gia Tănhàng xuất khẩu và khấu trừ trường hợp coi như xuất khẩu được quy định tại Thông tư 219/2013/TT – BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông Tư 119/2014/TT – BTCthông tư 26/2015/ TT – BTC

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu Đối với hợp đồng bán hàng hóa, gia công

 • Hợp đồng bán hàng hóa, gia công, cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
 • Hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác và xuất khẩu
 • Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu Đối với tờ khai hải quan

 • Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông thường.

Lưu ý: các trường hợp không cần tờ khai bao gồm:

+ Phần mềm (xác nhận đã nhận hàng)

+ Xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan

+ Điện nước, văn phòng phẩm và hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu Đối với thanh toán qua ngân hàng

 • Chuyển tiền từ TK của bên nhập khẩu sang TK mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng
 • Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu
 • Thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 • Trường hợp ủy thác xuất khẩu điều kiện khấu trừ là:
  • Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán qua ngân hàng cho bên ủy thác
  • Trường hợp bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu Đối với hóa đơn tiền mặt

 • Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

điều kiện khấu trừ hàng xuất khẩu

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT trường hợp coi như xuất khẩu

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu khi xuất khẩu tại chỗ

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa có chỉ định giao hàng tại Việt Nam
 • Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan
 • Chứng từ thanh toán: Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại VN phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tư do chuyển đổi

Lưu ý: sau khi bù trừ, số tiền còn lại bắt buộc phải chuyển khoản, chứng minh số tiền thanh toán thừa hoặc thiếu

 • Hóa đơn GTGT: hóa đơn GTGT ghi rõ tên người mua phía nước ngoài tên DN nhận hàng và địa điểm giao hàng tại VN
 • Mở tờ khai hải quan tại noie nhận theo nguyên tắc điểm đến + hợp đồng 3 bên

Điều kiện Khấu trừ hàng xuất khẩu khi gia công chuyển tiếp

 • Hợp đồng: hợp đồng gia công xuất khẩu định kỳ với nước ngoài, trong đó ghi rõ với cơ sở nhận hàng tại VN
 • Thanh toán: Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng
 • Hóa đơn GTGT: Ghi rõ giá và số lượng hàng gia công trả nước ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía nước ngoài
 • Phiếu chuyển giao: Có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp và xác nhận của Hải Quan quản lý hợp động gia công của bên giao bên nhận

Điều kiện khấu trừ hàng xuất khẩu là hàng hóa xuất khẩu xây dựng công trình nước ngoài

 • Hợp đồng: hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu)
 • Tờ khai Hải Quan: theo quy định
 • Danh mục hàng hóa : phù hợp với danh mục hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc Doanh nghiệp VN thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt

Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo Hợp đồng ký kết thì thủ tục hồ sơ để cơ sở kinh doanh trong nước bán hàng thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.
 • Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu để công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài phê duyệt.
 • Hợp đồng mua bán ký giữa cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa.
 • Hợp đồng ủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu).
 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 • Hóa đơn GTGT bán hàng hóa.

Lưu ý:

Hàng hóa xuất khẩu hoặc coi như xuất khẩu: Nếu đã có xác nhận của Hải Quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không dược khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Gia công chuyển tiếp – Xuất khẩu tại chỗ: Nếu không có đủ một trong các thủ tục, hõ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa

DX xuất khẩu: Nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 

 

Bài viết tiếp theo: Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT năm 2020

Bài viết trước: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2020


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

(Hỗ trợ thủ tục thuế và kế toán ban đầu)

Dịch vụ kế toán trọn gói

(Giá rẻ chỉ từ 300k)

Dịch vụ báo cáo tài chính

(Hỗ trợ in sổ sách cho doanh nghiệp)

Các tin cũ hơn