0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Dntn Kim Ngọc 2

Dntn Kim Ngọc 2 mã số doanh nghiệp 1900102214 địa chỉ trụ sở ấp 2 thị trấn Hộ Phòng,, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt: dntn kim ngọc 2
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
Tình trạng hoạt động :Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2004-08-27
Mã số doanh nghiệp: 1900102214
Ngày bắt đầu thành lập:16/09/1998
Người đại diện pháp luật:
Chi cục thuế quản lý:Chi cục Thuế Thị xã Giá Rai
Địa chỉ trụ sở chính:ấp 2 thị trấn Hộ Phòng,, Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu

Ngành Nghề Kinh Doanh: