Đo lường hiệu quả công ty để tối đa hóa lợi nhuận


Đo lường hiệu quả công ty để tối đa hóa lợi nhuận

Phân tích hàng tồn kho và các khoản phải thu của một công ty là một phương tiện đáng tin cậy để giúp xác định xem đó có phải là một trò chơi đầu tư tốt hay không. Các công ty duy trì hiệu quả và cạnh tranh bằng cách giảm mức tồn kho và tăng tốc độ thu thập số tiền mà họ nợ.
Tỷ lệ hiệu quả xác định mức độ hiệu quả của một công ty quản lý tài sản và nợ của mình để tối đa hóa lợi nhuận . Các cổ đông xem xét các tỷ lệ hiệu quả để đánh giá hiệu quả đầu tư của họ vào công ty. Một số tỷ lệ hiệu quả được xem xét phổ biến nhất bao gồm doanh thu hàng tồn kho, doanh thu phải thu, doanh thu phải trả và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua các quy trình từng bước.
 
 
Lấy hàng ra khỏi kệ
Là một nhà đầu tư, bạn muốn biết liệu một công ty có quá nhiều tiền gắn liền với hàng tồn kho của nó hay không. Các công ty có quỹ hạn chế để đầu tư vào hàng tồn kho - họ không thể dự trữ nguồn cung cấp trọn đời cho mỗi mặt hàng. Để tạo ra tiền mặt để thanh toán hóa đơn và trả lại lợi nhuận , họ phải bán các sản phẩm họ đã sản xuất hoặc mua từ các nhà cung cấp. Vòng quay hàng tồn kho đo lường mức độ nhanh chóng công ty chuyển hàng hóa qua kho cho khách hàng.
 
Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho cho thấy số lần công ty bán và khôi phục hàng tồn kho trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trung bình mất bao nhiêu ngày để công ty bán hết hàng tồn kho. Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho cao hơn thường được coi là thuận lợi, chứng tỏ doanh số nhanh, nhưng doanh thu quá thường xuyên có thể cho thấy việc đặt hàng không hiệu quả hoặc một công ty có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đặt hàng kịp thời.
 
Hãy nhìn vào công ty bán lẻ khổng lồ Walmart của Mỹ, được biết đến với các hoạt động siêu hiệu quả và hệ thống chuỗi cung ứng tiên tiến, giúp hàng tồn kho ở mức tối thiểu. Trong năm tài khóa 2011, hàng tồn kho đã lên kệ trong trung bình 40 ngày. Giống như hầu hết các công ty, Walmart không cung cấp số doanh thu hàng tồn kho cho các nhà đầu tư, nhưng họ có thể được sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của Walmart .
 
Số ngày tồn kho = 365 ngày÷( Giá vốn hàng bán trung bình÷Hàng tồn kho trung bình )
 
Lấy giá vốn trung bình
 
Để có được dữ liệu cần thiết, hãy tìm Báo cáo thu nhập hợp nhất trên trang web của công ty và xác định giá vốn hàng bán (COGS) hoặc "chi phí bán hàng" được tìm thấy ngay dưới doanh thu (doanh thu) hàng đầu. Trong năm tài chính 2011 , giá vốn hàng bán của Walmart đạt tổng cộng 315,29 tỷ USD.
 
Sau đó nhìn vào Bảng cân đối hợp nhất (trang tiếp theo sau Báo cáo thu nhập). Theo tài sản, bạn sẽ tìm thấy con số hàng tồn kho. Năm 2011, hàng tồn kho của Walmart là 36,3 tỷ đô la, và năm 2010, nó là 32,7 tỷ đô la. Trung bình hai con số (36,3 tỷ đô la + 32,7 tỷ đô la ÷ 2 = 34,5 tỷ đô la), sau đó chia trung bình hàng tồn kho đó , 34,5 tỷ đô la, vào giá vốn hàng bán trung bình trong năm 2011. Bạn sẽ đạt tỷ lệ doanh thu hàng năm 9.1. Bây giờ, chia số ngày trong năm, 365, cho tỷ lệ doanh thu hàng năm, 9.1 và cung cấp cho bạn 40.1. Điều đó có nghĩa là Walmart mất khoảng 40 ngày, hoặc khoảng một tháng rưỡi, để quay vòng qua hàng tồn kho của nó. Số ngày tồn kho này còn được gọi là "ngày bán hàng" hoặc " ngày bán hàng tồn kho "
 
Nói rộng ra, số ngày càng nhỏ, một công ty càng hiệu quả; hàng tồn kho được giữ trong thời gian ít hơn và ít tiền hơn được gắn trong hàng tồn kho. Sử dụng các tính toán tương tự ở trên, những con số của Walmart năm 2003 đã mang lại 45 ngày, điều đó cho thấy rằng trong phạm vi thập kỷ đó, công ty đã tăng hiệu quả tồn kho. Do đó, tiền được giải phóng cho những thứ như nghiên cứu và phát triển , tiếp thị hoặc thậm chí chia sẻ mua lại và trả cổ tức . Nếu số ngày nhiều, điều đó có thể có nghĩa là doanh số bán hàng kém và hàng tồn kho đang chất đống trong kho. (Để biết thêm chi tiết, xem Làm cách nào để tính tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho? )
 
Xu hướng phát hiện
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không đủ để biết con số tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Các nhà đầu tư cần biết liệu con số hàng tồn kho bán ngày sẽ trở nên tốt hơn hay xấu đi trong nhiều giai đoạn. Để hiểu rõ về xu hướng, hãy tính số lượng bán hàng tồn kho hàng quý ít nhất hai năm .
 
Nếu bạn phát hiện ra một xu hướng rõ ràng trong các con số, thì đáng để hỏi tại sao. Các nhà đầu tư sẽ hài lòng nếu số ngày tồn kho giảm vì hiệu quả cao hơn đạt được thông qua kiểm soát hàng tồn kho chặt chẽ hơn. Mặt khác, các sản phẩm có thể được chuyển ra khỏi kệ nhanh hơn đơn giản vì công ty đang giảm giá.
 
 
Để có câu trả lời, hãy lật tới Báo cáo thu nhập và xem tỷ suất lợi nhuận gộp của Walmart ( doanh thu hàng đầu hoặc doanh thu thuần , trừ chi phí bán hàng). Kiểm tra xem liệu tỷ suất lợi nhuận gộp tính theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu / doanh thu thuần theo quỹ đạo tăng hay giảm. Tỷ suất lợi nhuận gộp phù hợp hoặc tăng mang lại một dấu hiệu đáng khích lệ về hiệu quả được cải thiện. Mặt khác, thu hẹp lợi nhuận cho thấy công ty đang dùng đến việc giảm giá để tăng doanh số. Nhìn lại các con số, bạn sẽ thấy rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của Walmart, như được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của doanh thu thuần, đã giảm 0,2% từ 24,9% năm 2010 xuống còn 24,7% trong năm 2011 (tỷ suất lợi nhuận gộp = doanh thu thuần - COGS / doanh thu thuần).
 
Nếu ngày tồn kho đang tăng, đó không hẳn là một điều xấu. Các công ty thường để hàng tồn kho xây dựng khi họ giới thiệu một sản phẩm mới trên thị trường hoặc trước thời kỳ bán hàng bận rộn. Tuy nhiên, nếu bạn không thấy trước nhu cầu tăng rõ rệt, sự gia tăng có thể có nghĩa là hàng hóa chưa bán sẽ chỉ thu gom bụi trong kho.
 
Thu thập những gì sở hữu - Nhanh chóng!
 
Các khoản phải thu là số tiền mà khách hàng hiện đang nợ một công ty. Phân tích tốc độ mà một công ty thu thập những gì đến hạn có thể cho bạn biết rất nhiều về hiệu quả tài chính của nó. Nếu thời gian thu gom của một công ty phát triển lâu hơn, điều đó có thể có nghĩa là các vấn đề phía trước. Công ty có thể cho phép khách hàng kéo dài tín dụng của mình để nhận ra doanh số hàng đầu lớn hơn và điều đó có thể gây ra rắc rối về sau, đặc biệt là nếu khách hàng phải đối mặt với khủng hoảng tiền mặt. Kiếm tiền ngay lập tức tốt hơn là chờ đợi nó, đặc biệt là vì một số khoản nợ có thể không bao giờ được trả. Công ty càng nhanh chóng có được khách hàng của mình để thanh toán, công ty càng sớm có tiền để trả cho hàng hóa và thiết bị, tiền lương, khoản vay và tốt nhất là cổ tức và cơ hội tăng trưởng.
 
Tỷ lệ doanh thu tài khoản phải thu cung cấp một dấu hiệu về hiệu quả của một công ty trong việc thu thập doanh thu bán hàng một cách kịp thời. Các công ty sử dụng thời hạn thanh toán từ 30 đến 60 ngày và được thanh toán đúng hạn tỷ lệ doanh thu phải thu trong khoảng từ 6 đến 12. Tỷ lệ thấp có thể chỉ ra vấn đề thu nợ.
 
Do đó, các nhà đầu tư nên xác định trung bình mất bao nhiêu ngày để công ty thu thập các khoản phải thu. Đây là công thức:
 
Ngày phải thu = 365 ngày÷( Doanh thu÷Các khoản phải thu trung bình )
 
Trên đầu Báo cáo thu nhập, bạn sẽ tìm thấy doanh thu. Trên Bảng cân đối kế toán theo tài sản hiện tại , bạn sẽ tìm thấy các tài khoản phải thu. Walmart đã tạo ra doanh thu ròng 418,9 tỷ đô la vào năm 2011. Vào cuối năm đó, khoản phải thu của nó ở mức 5 tỷ đô la, và năm 2010, nó là 4 tỷ đô la, mang lại con số tài khoản trung bình phải thu khoảng 7 tỷ đô la.
 
Chia doanh thu cho các khoản phải thu trung bình cho tỷ lệ vòng quay khoản phải thu là 60. Điều này cho thấy số lần công ty chuyển khoản phải thu trong kỳ hàng năm. Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm chia cho tỷ lệ vòng quay khoản phải thu là 60 cho tỷ lệ vòng quay khoản phải thu là ba ngày. Trung bình, Walmart mất khoảng một tuần để nhận thanh toán cho hàng hóa mà họ đã bán.
 
Tỷ lệ doanh thu phải trả
Các tỷ lệ tài khoản doanh thu phải nộp là ngắn hạn thanh khoản số liệu đo như thế nào có hiệu quả một công ty quản lý các luồng của tiền mặt, đặc biệt là liên quan đến trả nợ.
 
Tỷ lệ cao hơn, cho thấy công ty có thể giữ tiền mặt trong tay lâu hơn, thường được coi là thích hợp hơn. Tuy nhiên, một công ty phải cân bằng điều này với việc duy trì tín dụng tốt và tránh phí thanh toán trễ.
 
Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt
Các chu kỳ chuyển đổi tiền mặt kết hợp các số đo của hàng tồn kho, các khoản phải thu và chiếm tỷ lệ doanh thu phải nộp để cung cấp cho một bản tóm tắt hoàn chỉnh hơn về trình độ chung của công ty trong việc quản lý luồng vào và luồng tiền mặt của nó. Một CCC nhanh hơn cho thấy quản lý tiền mặt tốt hơn. Nếu CCC của công ty chậm có vấn đề, vấn đề thường có thể được xác định trong vòng ngày tồn kho tồn kho, ngày phải thu tồn đọng hoặc ngày phải trả tồn đọng.
 
Kích thước lên hiệu quả
Đó là tin tốt khi bạn thấy rút ngắn cả ngày tồn kho và thời gian thu tiền. Tuy nhiên, điều đó không đủ để hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của một công ty. Để đánh giá hiệu quả thực sự, bạn cần xem công ty sắp xếp như thế nào trước những người chơi khác trong ngành.
 
Hãy xem Walmart so sánh năm 2003 với Target Stores, một chuỗi bán lẻ lớn, được niêm yết công khai như thế nào. Sự khác biệt là kịch tính. Trong khi Walmart, trung bình, đã chuyển qua hàng tồn kho của mình sau mỗi 40 ngày trong khoảng thời gian đó, doanh thu hàng tồn kho của Target mất gần 61 ngày. Walmart thu tiền thanh toán chỉ trong ba ngày. Trong khi đó, Target, công ty phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu từ thẻ tín dụng chậm , đòi hỏi gần 64 ngày để có được tiền. Như Walmart cho thấy, sử dụng đối thủ làm chuẩn mực có thể nâng cao ý thức của nhà đầu tư về hiệu quả thực sự của công ty.
 
Tuy nhiên, con số so sánh có thể bị đánh lừa nếu các nhà đầu tư không thực hiện đủ nghiên cứu. Chỉ vì số lượng của một công ty thấp hơn so với đối thủ, không có nghĩa là một công ty sẽ có hiệu suất cao hơn. Mô hình kinh doanh và hỗn hợp sản phẩm cần phải được tính đến. Chu kỳ hàng tồn kho khác nhau từ ngành công nghiệp.
 
Hãy nhớ rằng các biện pháp hiệu quả này áp dụng phần lớn cho các công ty sản xuất hoặc bán hàng hóa. Các công ty phần mềm và công ty bán tài sản trí tuệ cũng như nhiều công ty dịch vụ không mang hàng tồn kho như một phần công việc hàng ngày của họ, vì vậy số liệu của ngày tồn kho ít có giá trị khi phân tích các loại công ty này. Tuy nhiên, bạn chắc chắn có thể sử dụng công thức khoản phải thu trong ngày để kiểm tra hiệu quả của các công ty này thu thập những gì nợ.
 
Điểm mấu chốt
Tìm ra nơi mà tiền mặt của một công ty bị ràng buộc có thể giúp làm sáng tỏ hiệu quả của một công ty đang được quản lý, sử dụng tài sản của công ty và xử lý các khoản nợ. Tất nhiên, cần có thời gian và nỗ lực để trích xuất thông tin từ báo cáo tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực hiện phân tích chắc chắn sẽ giúp bạn tìm ra công ty nào xứng đáng để đầu tư. Hãy nhớ rằng có một hoặc một vài tỷ lệ hiệu quả cao không nhất thiết có nghĩa là một công ty đang kiếm tiền. Các tỷ lệ hiệu quả thực sự có thể cung cấp một dấu hiệu về lợi nhuận, nhưng mặc dù một công ty có thể được quản lý tốt và hoạt động hiệu quả, nó không tự động chuyển thành lợi nhuận.
 

Các tin cũ hơn